Namens het College nam wethouder Anne Marie ’t Hart 28 november 2023 kennis van de zienswijze van de expertgroep v.l.n.r. juridisch adviseur bestuursrecht mr. Frits van der Burg, stedenbouwkundig adviseur Hans Sluijmeren voormalig SP-raads- en statenlid Anne Marie Mineur. [foto Henk van de Bunt]
Namens het College nam wethouder Anne Marie ’t Hart 28 november 2023 kennis van de zienswijze van de expertgroep v.l.n.r. juridisch adviseur bestuursrecht mr. Frits van der Burg, stedenbouwkundig adviseur Hans Sluijmeren voormalig SP-raads- en statenlid Anne Marie Mineur. [foto Henk van de Bunt]

Inrichting Hessingterrein moet veel groener

Algemeen

‘Het voorstel over de inrichting van het Hessingterrein, dat het Biltse College van B&W voorlegt aan de gemeenteraad van De Bilt, is zeer teleurstellend’, zegt de zogenoemde expertgroep. Het College heeft in opdracht van de Gemeenteraad onderzoek laten doen door Bureau Tauw, maar wil de aanbevelingen niet overnemen. De expertgroep noemt die stap onbegrijpelijk.

Oud-advocaat Frits van der Brug wijst op de achtergrond van het onderzoek: ‘Het plan dat de firma Verwelius en het College nu weer aan de gemeenteraad voorleggen is precies hetzelfde plan dat in 2022 met één zetel verschil is afgewezen. De rechter heeft gezegd dat de raad dat plan best mag afwijzen, maar dat die afwijzing dan beter onderbouwd moet worden. Nu ligt er een uitgebreid rapport, waarop best het een en ander is aan te merken, maar dat óók verstandige adviezen bevat. En nu wil het college die niet overnemen. Het kan best zo zijn dat Verwelius de gemeente onder grote druk zet met een dreiging van schadeclaims. Wat daarvan ook zij, de gemeenteraad moet haar eigen verantwoordelijkheid nemen en besluiten over wat een goede ruimtelijke ordening ook betekent voor een zo groot mogelijke bescherming van natuur. De rapportage van Tauw is daar klip en klaar over: die moet en kan beter’. 

Bouwkundig ingenieur Hans Sluijmer is geërgerd dat het eerder afgestemde plan nu toch weer van stal gehaald wordt: ‘Verwelius heeft in november 2022 nota bene zelf al een beter plan gepresenteerd en met een paar aanpassingen zou dat plan helemaal goed zijn. Er is geen enkele reden waarom hij daar niet voor zou kiezen, behalve dan dat het hem nóg meer winst oplevert. De gemeenteraad moet alle belangen afwegen, niet alleen de financiële belangen van Verwelius’. 

Voormalig Raadslid en Statenlid Anne-Marie Mineur sluit zich hierbij aan: ‘Het Hessingterrein ligt pal naast een heel kwetsbaar stuk natuur, waar natuurorganisaties en omwonenden al tientallen jaren voor strijden. De oude showroom roest weg waar je bijstaat, als Verwelius nu weer teruggrijpt op dit slechte plan kun je wachten op de rechtszaken. Dan wordt er weer niet gebouwd. Zowel de beschermde dieren als onze inwoners kunnen hier wonen. Als alle aanbevelingen van bureau Tauw worden overgenomen, wat echt mogelijk is, kan de gemeenteraad daarvoor zorgen’.

Het rapport van bureau Tauw wordt donderdagavond 15 februari besproken in de raadscommissie Openbare Ruimte en staat geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 28 maart. [HvdB]