De huidige skatebaan gaat verdwijnen.
De huidige skatebaan gaat verdwijnen. Foto: foto Jos van der Worp

Commissie behandelt bestemmingsplan ‘Nobelkwartier De Bilt’

Algemeen

door Guus Geebel

Hoewel het debat over het bestemmingsplan ‘Nobelkwartier De Bilt’ ging, werd tijdens de commissievergadering Burger en Bestuur op 14 maart voornamelijk over de in het gebied gelegen skatebaan gesproken. Commissievoorzitter Ralph Jacobs benadrukte echter dat de skatebaan uit het bestemmingsplan was gehaald. 

Er waren drie insprekers die alleen over die skatebaan spraken. Mevrouw Roos Mulder kreeg al eerste het woord. Zij verzoekt namens bewoners van de flat waar locatie voor de skatebaan eerder gepland was te wijzigen. Daarvoor geeft zij een aantal argumenten aan. ‘In de huidige situatie ligt de skatebaan nabij een sportcomplex, brandweerkazerne en naast de rotonde. In de beoogde situatie komt de skatebaan op 17 meter van de woningen te liggen.’ Zij noemt dit plan in strijd met het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. ‘De gemeente was op de hoogte dat er overlast was en dat de skatebaan niet wenselijk is bij woningen.’ Mevrouw Mulder gaat ook in op de parkeerdruk en geluidsoverlast. Geluidschermen noemt zij weinig zinvol. ‘De sociale controle verdwijnt en de overlast blijft.’

Sport
‘In het geluidsonderzoek zijn alleen de geluiden van skateboarden meegenomen. Skeelers, steps en stemgeluid niet. Daarnaast wordt er ook vaak muziek afgespeeld. Dieren die wij in de omgeving zien, zijn goed voor de biodiversiteit. Door extra geluidsoverlast te creëren, gaan er ook dieren weg die nu in de bomen wonen. Kort samengevat, wij maken bezwaar tegen de beoogde locatie voor de skatebaan.’ Inspreker de heer Temming sluit zich grotendeels aan bij het betoog van mevrouw Mulder. Sean Ringeling spreekt in namens skateboarders uit De Bilt en omstreken. Hij houdt een pleidooi voor het skateboarden dat in de regio op hoog niveau beoefend wordt. Hij heeft als veertienjarige ook al eens voor Biltse gemeenteraadsleden ingesproken. Sean woonde toen in de gemeente. ‘Ik sta hier om het belang aan te geven van een goede skatevoorziening in de gemeente De Bilt.’ Hij geeft aan dat de gedachte dat skateboarders blowende graffitispuiters zijn allang achterhaald is en het een olympische sport is.

Oplossing in wijk
Wethouder Dolf Smolenaers zegt dat hoewel de skatebaan geen onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan, het wel een onderdeel is van wat bewoners beleven. ‘De oplossing op het buurtplein leek ons het beste, maar bleek na onderzoek voor een forse overschrijding van de maximale geluidsbelasting te leiden en kon daarom niet. Over een oplossing voor de skatebaan is dus nog niets besloten.’ De wethouder hoopt wel dat de oplossing binnen de wijk gevonden wordt. ‘We zitten in de ontwerpfase maar ik zeg toe dat de plek op minstens dertig meter van de huizen zal liggen.’ Smolenaers gaat verder in op gestelde vragen. De commissieleden waren enthousiast over het bestemmingsplan. Omdat er wellicht moties of amendementen komen concludeert voorzitter Ralph Jacobs dat het een discussiestuk in de raad van 30 maart wordt.


De huidige skatebaan gaat verdwijnen. - (foto Jos van der Worp)

Jeugd heeft eindeloos schik op de skatebaan.