Enny en Otto zetten zich jarenlang in voor Veilig Verkeer Nederland.
Enny en Otto zetten zich jarenlang in voor Veilig Verkeer Nederland.

Lintje voor verkeersveiligheidsechtpaar

Algemeen

door Kees Diepeveen

Otto en Enny Doornenbal hebben altijd alles met plezier gedaan. Dat is hun lijfspreuk en dat hebben zij vrijwel hun hele leven in de praktijk gebracht. Voor hun jarenlange inzet voor de verkeersveiligheid in gemeente De Bilt ontvingen zij een koninklijke onderscheiding en gaan voortaan door het leven als Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Otto en Enny Doornenbal kijken met veel plezier terug op die bijzondere bijeenkomst in de Woudkapel waar zij op onverwachte wijze zijn geëerd voor hun jarenlange inzet voor verkeersveiligheid in de gemeente De Bilt. 

Vooral voor Otto Doornenbal was dit een volslagen verrassing. Hij zat in het complot voor de onderscheiding van zijn echtgenote en was volkomen verrast toen ook hij door de burgemeester naar voren werd geroepen om de onderscheiding in ontvangst te nemen. Het echtpaar Doornenbal heeft zich jarenlang op zeer succesvolle wijze ingezet voor Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt. Verkeer en verkeersveiligheid liepen als een rode draad door hun leven. 

Rijschool
Rijschool Doornenbal is in 1963 gestart en uitgegroeid tot een begrip in Maartensdijk. Met zijn eigen stijl: veel geduld, zeer goede uitleg en af en toe een vleugje humor wist Otto zijn leerlingen heel goed te begeleiden naar het rijbewijs. Vele duizenden plaatsgenoten hebben bij hem autorijden geleerd. Maar hij vond dat hij met zijn rijschool niet genoeg verkeersdeelnemers bereikte en is daarom in 1990 toegetreden tot het bestuur van Veilig Verkeer Nederland (VVN) Maartensdijk, later De Bilt. Partner Enny ondersteunt haar man in het bedrijf door de administratie te doen en de theorielessen te verzorgen. Door haar ervaring van hun rijschool is zij bekend met het verkeer en vooral de verkeersveiligheid. In 2007 is ook zij toegetreden tot het bestuur van Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt als penningmeester en waarnemend voorzitter. Twee jaar later nam zij de voorzittersrol op zich. Ook vervulde zij tegelijkertijd enkele jaren het secretariaat en het penningmeesterschap.

Verkeersveiligheid
Inmiddels hebben beiden hun functies bij Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt neergelegd. Met trots stelt Enny: ‘Er staat inmiddels een goed bestuur en een vrijwilligersteam van rond de 200 vrijwilligers. Wij hebben altijd met enorm veel plezier het werk gedaan en er ontelbare uren in gestopt. In de voordracht stond: ‘Door hun jarenlange inzet en hun streven naar de allerbeste verkeersveiligheid voor de gemeente De Bilt hebben zij onze gemeente goed op de kaart weten te zetten. Dat geeft ons natuurlijk een enorme voldoening’. Ook de bijscholingen (vroeger BROEM) voor ouderen zijn stevig geworteld in de gemeente. Otto: ‘Het is belangrijk dat de wat oudere mensen het vertrouwen houden in hun rijkwaliteiten en goede verkeersdeelnemers blijven. Dat geldt evenzeer voor mensen die een scootmobiel rijden. Daar biedt VVN afdeling De Bilt speciale cursussen voor aan. Zonder instructie is het voor gebruikers moeilijk om de scootmobiel goed te berijden. Dat moet je echt leren, evenals de bijbehorende verkeersregels’.

Paardensport
Dat het echtpaar Doornenbal zich al heel lang inzet voor anderen is niet bij iedereen bekend. Otto: ‘Wij zitten samen in de werkgroep die de oecumenische onderwegdiensten in de kerk van Blauwkapel organiseert. Ook organiseren wij vanaf 2001 met onderbreking van enkele jaren de Kerstnachtdiensten aldaar. Zelf ben ik in de zestiger jaren nog een aantal jaren diaken geweest in de Gereformeerde Kerk in Maartensdijk. Enny was vanaf haar 20ste vooral actief met haar hobby paardrijden. ‘Ik heb 11 jaar in de Commissie Wedstrijdvoorschriften van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen gezeten. Ook ben ik ruim 20 jaar actief geweest in de organisatie van de Utrechtse vee- en paardendagen. Daarnaast deed ik ook het secretariaat van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Sint Maarten uit Groenekan, waar ik ook paard- en ponyrijlessen verzorgde. Verder ben ik ook nog kerkelijk actief geweest. In de Lidmatenkring Groenekan was ik lid van de Commissie Werelddiaconaat en van de Jeugdkapel, die allerlei activiteiten met en voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Zo lieten wij de jeugd ook kennismaken met andere kerkgenootschappen die wij uitnodigde voor spreekbeurten en waar wij op bezoek gingen’. Later komt partner Otto in haar leven en gaan zij zich samen richten op Veilig Verkeer Nederland. 

Telefoon
‘Wij hopen met ons werk een nuttige bijdrage te hebben geleverd aan de verkeersveiligheid’ aldus Otto. ‘Mentaliteit en verantwoordelijkheid zijn daarbij van het grootste belang. Dat is waar het verkeer op drijft. Doe die opfriscursus als je ouder wordt en zorg dat je kind een goede fiets heeft, om een paar voorbeelden te noemen’. Enny vult aan: ‘Ik heb er altijd enorm op gehamerd bij de kinderen om geen telefoon te gebruiken op de fiets. Je aandacht gaat niet meer naar het verkeer. Dat kan gevaarlijke situaties of valpartijen opleveren’. Onlangs heeft het koppel afscheid genomen. Otto: ‘De autorijschool gaat gewoon door. Wij hebben nog veel plezier in het werk. Achter de geraniums zitten is voor ons geen optie. Mensen vragen mij wel eens of het onderhand geen tijd is om dat wel te doen. Dan antwoord ik steevast dat ik het geprobeerd heb maar dat ik ze goed kon verkopen. Ik ben nog veel te fit om te stoppen met werken. Ook mijn werkzaamheden voor het CBR blijf ik doen, al ben ik de oudste rijschoolhouder. We maken nu meer tijd om er met de eend op uit te gaan. Dat is mijn hobby. De eend - een 2CV6 Charleston - stamt uit 1982 en is tip top in orde. Ik ben lid van de 2CV Club Nederland’.