Logo vierklank.nl
Burgemeester Sjoerd Potters geeft met een roffel het startsein.
Burgemeester Sjoerd Potters geeft met een roffel het startsein. (Foto: )

Schoolverkeersexamen

De leerlingen van de groepen 7 van de meeste basisscholen uit alle kernen van De Bilt doen mee aan het praktische verkeersexamen, georganiseerd door VVN afdeling De Bilt. Hieraan voorafgaande hebben zij het theoretische deel op school gedaan. Maandag, dinsdag en vrijdag zien we serieuze leerlingen door de Bilt en Bilthoven en Maartensdijk op gepaste afstand van elkaar de routes fietsen.

Maandagmorgen om 9.00 uur gaf burgemeester Sjoerd Potters op een ludieke wijze het startsein voor de eerste groep van de Theresiaschool. Vanwege de oorlogssituatie vond de organisatie het niet passend te spreken van een startschot: burgemeester Potters diende vooraf nog wel even djembé-ervaring op te doen.

In het belang van de verkeersveiligheid is het essentieel en zo waardevol dat de scholen dit deel horende bij de verkeerslessen op deze manier uitvoeren met ondersteuning en stimulering van Veilig Verkeer Nederland.

Meer berichten