Anne bij haar installatie als gemeenteraadslid in 2010.
Anne bij haar installatie als gemeenteraadslid in 2010.

Wethouder Anne Brommersma niet beschikbaar voor nieuw college

Algemeen

door Guus Geebel

Anne Brommersma besluit na twaalf jaar politiek actief in de gemeente De Bilt te zijn geweest dat het tijd is voor iemand anders. Anne werd op 27 april 2010 geïnstalleerd als raadslid voor de fractie GroenLinks&PvdA. Het jaar daarop werd zij fractievoorzitter. In 2014 en 2018 werd zij benoemd tot wethouder. Bij de komende verkiezingen in maart is zij lijstduwer voor GroenLinks. Zij is zeer vereerd met deze ere-plek.

Anne Brommersma heeft als wethouder in het college van B en W de portefeuille: Duurzaamheid, Burgerparticipatie, Werk en inkomen, Maatschappelijke ondersteuning en welzijn, Natuur- en milieu, Coördinatie beheer openbare ruimte, Verkeer en Mobiliteit, Recreatie en Toerisme, en is gebiedswethouder voor de dorpskern De Bilt. Anne komt uit Utrecht en woont sinds 2006 in Bilthoven, waar ze het geweldig wonen vindt. Lang geleden werd ze actief in de PPR die opging in GroenLinks. Ze was fractiemedewerker bij de Utrechtse gemeenteraad. Daar stopte ze mee vanwege een baan en kinderen, maar nadat die de deur uit waren kon ze zich weer inzetten voor GroenLinks. Voordat Anne op 13 mei 2014 wethouder in De Bilt werd, werkte zij bij de gemeente Amersfoort als hoofd van de afdeling Veiligheid en Wijken.

Wethouder
GroenLinks en de PvdA deden in 2014 weer apart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en Anne Brommersma was lijstduwer van GroenLinks. Zij kreeg best veel voorkeursstemmen maar werd niet gekozen. Bij haar vertrek uit de raad ontving zij van burgemeester Arjen Gerritsen de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt. Toen GroenLinks toetrad tot een coalitie met D66, VVD en CDA werd Anne Brommersma de kandidaat van die partij voor het college van B en W. Op 13 mei 2014 werd zij geïnstalleerd als wethouder. Bij de verkiezingen van 2018 was Anne Brommersma lijsttrekker. GroenLinks behaalde 4 zetels en werd de tweede partij in de gemeente De Bilt. Nadat de VVD, GroenLinks, D66 en het CDA een coalitieakkoord hadden ondertekend werden de wethouders die het uit gingen voeren tijdens de gemeenteraadsvergadering op 28 juni 2018 geïnstalleerd. Anne Brommersma werd weer wethouder.

Duurzaamheid
‘Als je vraagt waar ben je tevreden over en waar ben je trots op over wat heb je bereikt, dan ben ik heel blij dat het gelukt is dat onze raad heeft vastgelegd dat we in 2050 helemaal onze energie gaan opwekken en dat we iedere tien jaar een derde daarvan gaan opwekken. Dat betekent dat we in 2030 een derde van onze energie moeten gaan opwekken en dat is inmiddels nog maar acht jaar. We hebben al veel zonnepanelen op daken liggen. Dat zijn hele mooie ontwikkelingen.’ Ze noemt onder meer de 3000 zonnepanelen op het oude RIVM-gebouw en de 1000 panelen die bij de waterzuivering liggen. ‘Maar als we alle daken vol zouden leggen is het toch pas 40 procent van de energie die wij gebruiken. Dus we moeten ook op het land gaan opwekken. Anne Brommersma vindt dat de inwoners erg voor duurzaamheid zijn, maar ze is wel wat teleurgesteld dat veel inwoners vinden dat het niet in hun eigen omgeving moet gebeuren. Zij had gehoopt dat we verder zouden zijn op dit moment. ‘Dit jaar gaat het onderzoek naar windmolens langs de A28 plaatsvinden. Lukt dat niet dan moeten we op een andere manier opwekken. Dan heb je het over zonnevelden of windmolens op een andere plek.’

Afvalinzameling
‘Onze inwoners scheiden het afval heel goed en daarom stijgen de tarieven in onze gemeente veel minder dan in andere gemeenten. Daar hebben we heel veel energie ingestoken. Mensen moesten er in het begin erg aan wennen, maar al heel snel ging iedereen netjes afval scheiden.’ Anne is heel tevreden over hoe dat is gegaan. Je ziet bij andere gemeenten waar ze dat nu pas gaan invoeren dat er veel gedoe is. Dan denk ik dat hebben wij al gehad en onze inwoners doen het vooral heel goed. De Bilt is best een goed voorbeeld hoe je afvalscheiding kunt doen.’

Inclusie
Anne Brommersma noemt ook het inclusiebeleid dat inhoudt dat iedereen mee moet kunnen doen. ‘Dat gaat onder meer over mensen met een beperking, maar ook de lhbti-gemeenschap.’ Ze vertelt dat nog niet zo lang geleden pluimen werden uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet voor de toegankelijkheid in de gemeente. Zij kreeg zelf ook een pluim uitgereikt die nu op haar kamer staat te pronken. ‘Dat was voor de blauwe tegels met de tekst ‘Houd de lijn vrij!’ bij blindengeleidestroken en de aanpak van plekken waar rolstoelgebruikers moeilijk konden komen.Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is voor ons ook heel belangrijk.’

Zorg
In 2015 kwamen de decentralisaties en kregen wij de Wmo en de Jeugdzorg erbij. ‘Ik ben er trots op dat het ons gelukt is dat nagenoeg naadloos te laten verlopen. We hebben grote financiële problemen, zoals overal in het land, en ik ben er blij mee dat hier de zorg voor de meest kwetsbare mensen toegankelijk blijft. Dat betekent dat we de mensen die het zelf kunnen regelen of zelf kunnen betalen erg stimuleren om dat ook zelf te doen.’ Zij hoopt zeer dat het abonnementstarief wordt afgeschaft. Wij hebben als een van de weinigen nog een minimabeleid. Dat wilde ik ondanks alle bezuinigen overeind houden en dat is gelukt. Ik ben ook van beheer Openbare Ruimte en er staan tegenwoordig overal bloemen. Ons hele groenbeheer is tegenwoordig gericht op biodiversiteit voor onder meer bijen en insecten. Het ziet er echt anders uit dan toen ik acht jaar geleden wethouder werd en dat vind ik leuk.’

Coronatijd
Corona heeft tot heel veel minder leuke ervaringen geleid. ‘De vergaderingen gingen gewoon door en inmiddels ben ik eraan gewend om via het scherm te vergaderen, maar al die leuke dingen die wegvielen heb ik gemist. Op bezoek gaan bij mensen die een 60-jarig of 65-jarig huwelijksjubileum hadden mocht lang niet. Openingen en andere gebeurtenissen met publiek konden niet worden gehouden. Het wijkspreekuur ging ook digitaal door en het werkte wel, maar ik heb het fysieke contact gemist. Dat je elkaar in de ogen kunt kijken.’ Zij noemt speciaal de Dag van de Mantelzorg. ‘Daar heb ik verschillende keren een verhaal gehouden of de mantelzorgwaardering uitgereikt. Daar waren altijd zulke mooie verhalen van mantelzorgers. Dat ging ook een aantal keren niet door en dat heb ik erg gemist.’        

Werkdruk
Na het terugtreden van VVD-wethouder André Landwehr afgelopen zomer ging het college met drie wethouders verder. ‘We hebben zijn portefeuille verdeeld en dat betekent extra werk. Wethouder zijn is gewoon heel hard werken, maar dat weet je als je eraan begint en dat heb ik nooit een probleem gevonden. Ik vind het nog steeds eervol dat ik wethouder van deze gemeente mag zijn.’ Anne Brommersma is 62 en vind de lokale overheid een heel belangrijke bestuurslaag. ‘Ik ben me aan het oriënteren want ik zou graag als ambtenaar nog bij de lokale overheid willen werken. Ik heb nog nooit acht jaar in eenzelfde baan gezeten, dus dat ik dit nu acht jaar heb gedaan is bijzonder. Ik heb het acht jaar met ontzettend veel plezier gedaan en ik doe het nog steeds met plezier, maar het is ook mooi om nog één keer een switch te maken. Ik heb met heel veel plezier samengewerkt met de gemeenteraad, gemeenteambtenaren en inwoners. Als ik terugkijk en zeg wat had ik willen bereiken en wat niet gelukt is, dan had ik met duurzaamheid verder willen zijn.’

Anne Brommersma kijkt tevreden terug op acht jaar wethouderschap.
De wethouder kreeg van Yvonne Wesseling een echte pluim voor haar inzet voor een toegankelijke gemeente.