De leerlingen dachten in groepjes na over het onderwerp Respect. De vorm waarin de woord-spin moest worden uitgevoerd werd op het elektronische bord getoond.
De leerlingen dachten in groepjes na over het onderwerp Respect. De vorm waarin de woord-spin moest worden uitgevoerd werd op het elektronische bord getoond.

Gastles over Respect op de Martin Luther Kingschool

Algemeen Jeugd

door Kees Diepeveen

Jaarlijks wordt in de tweede week van november de Week van Respect georganiseerd. Respect is iets voor iedere dag, maar in de Week van Respect staat het vol in de schijnwerpers. Toon Gerritsen voorzitter van Amnesty International afdeling De Bilt bezocht op 7 november de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk om met de leerlingen van de groepen 7 en 8 over respect te praten.

De Week van Respect wordt georganiseerd door de Respect Education Foundation. Een in 2006 in Nederland opgerichte organisatie die ook in Caraïbisch Nederland, België, de Filipijnen en enkele Afrikaanse landen actief is. In Nederland worden tijdens de Week van Respect in het hele land gastlessen, themaweken en nog vele andere activiteiten georganiseerd. Niet alleen op scholen wordt hier aandacht aan besteed maar ook bij sportbonden, sportverenigingen en maatschappelijke samenwerkingspartners om respect onder 'hun jongeren' te activeren. Met behulp van speciaal lesmateriaal, gastlessen en activiteiten stimuleren gastsprekers jongeren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en aan deelneemt.

Woord-spin
Toon Gerritsen ging met de leerlingen van de groepen 7 en 8 interactief met twee centrale thema's aan de slag. In groepjes gingen de leerlingen een woord-spin maken op een groot vel papier. In het midden stond het woord Respect en alle betekenissen die volgens de leerlingen hierbij hoorden werden opgeschreven. Middels een verbindende lijn naar het woord Respect ontstond het woord-spin. Zo waren de leerlingen heel bewust bezig met het begrip Respect.

Zwarte Piet
Een tweede opdracht voor de leerlingen was om op eenzelfde wijze aan te geven wanneer respect heel moeilijk is. Als voorbeeld gaf Toon Gerritsen aan dat wanneer je gepest wordt het heel moeilijk is om iemand te respecteren. Ook van deze opdracht maakten de groepen weer een woord-spin. In de nabespreking werd door de leerlingen met name de zwarte pietendiscussie genoemd. Zij gaven aan het wel moeilijk te vinden de demonstranten tegen zwarte Piet te respecteren.

Amnesty International
In een korte film werd aandacht besteed aan de basisrechten van de mens die in de Verenigde Naties na de 2e Wereldoorlog door vrijwel alle landen zijn afgesproken en die deze landen moeten accepteren en respecteren. Helaas gebeurt dat lang niet altijd. Een tweede korte film ging over de geschiedenis en de taak van Amnesty International. Met name de acceptatie van vrijheid van geloof was een punt waar de leerlingen met Toon Gerritsen over in gesprek gingen.

Na afloop van de gastles over Respect werden de woord-spins in de klassen opgehangen wat mogelijk helpt om bij de leerlingen respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft in de aandacht te houden. 

Eén groep had tijd over om de woord-spin heel fraai op te maken.
!