Logo vierklank.nl
Hanneke de Zwart wordt weer raadslid.
Hanneke de Zwart wordt weer raadslid.
Politiek

Hanneke de Zwart opnieuw raadslid voor D66

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart werd Hanneke de Zwart niet in de raad herkozen. Door het vertrek van Hans Mieras wordt zij tijdens de raadsvergadering van 29 november alsnog geïnstalleerd als raadslid. Zij was de vorige raadsperiode lid van de raad en sinds 28 juni commissielid niet zijnde raadslid voor de fractie van D66.

Hanneke de Zwart is blij het werk als raadslid weer op te kunnen nemen. Ze noemt zich een pragmatisch mens en vindt het fijn als woorden en plannen leiden tot acties. Hanneke de Zwart heeft veel ervaring in de volkshuisvesting bij verschillende organisaties. De daar opgedane kennis gaat zij inzetten voor de woningbouw in de gemeente De Bilt. Hans Mieras was in de vorige raadsperiode wethouder en bij de raadsverkiezingen lijsttrekker van D66. Hij stelde zich niet meer beschikbaar als wethouder en werd raadslid. Een belangrijke reden voor zijn vertrek is dat hij zijn werkzaamheden als ZZP'er steeds moeilijker te combineren vindt met het raadslidmaatschap.

Hans Mieras zegt blij te zijn met Hanneke de Zwart als zijn opvolger. 'Zij kreeg bij de laatste verkiezingen veel voorkeursstemmen en ik weet dat ze het goed zal doen.' Tijdens het wethouderschap van Hans Mieras werd begonnen met de renovatie van de Kwinkelier en de nieuwe inrichting van het Vinkenplein. De positie van het Kunstenhuis werd verder versterkt door de ingebruikname van het Lichtruim en de fusie met de Zeister Muziekschool. Als wethouder van Financiën maakte hij een begin met het herstel van de gemeentefinanciën na de crisisjaren.

GG

Meer berichten