D66-fractievoorzitter Dolf Smolenaers.         
D66-fractievoorzitter Dolf Smolenaers.         

Najaarsnota krijgt instemming raad

Algemeen Politiek

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling stelde de gemeenteraad op 5 november de Najaarsnota 2015 en het daarbij behorende verzamelvoorstel begrotingswijzigingen vast. De fractie van de SP stemde tegen de voorstellen. Via de najaarsnota wordt de begroting voor het lopende jaar geactualiseerd.

door Guus Geebel

Dolf Smolenaers (D66) ziet graag dat de rapportages van de planning & controlcyclus zo op elkaar worden afgestemd dat ze eenvoudig kunnen worden vergeleken. 'Waar zijn we, waar komen we vandaan en waar gaan we heen.' Hij vraagt om toevoeging van een eindejaarsprognose. Erik van Esterik (PvdA) vraagt het college om voor 2016 het initiatief te nemen om de verantwoording rond de Wmo en de jeugdzorg meer gestructureerd en samenhangend te organiseren. Hij pleit ervoor daarbij samen met de raad op te trekken om daar voor het komende jaar handen en voeten aan te geven.

Bibliotheek
Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) pleit voor een concreter jaarprogramma om te kunnen zien wat is gerealiseerd. Het projectenboek noemt hij heel uitgebreid, maar hij mist de exploitatie per project. Hans Los (VVD) ziet de najaarsnota als een tussenstand en in een paar gevallen als een winstwaarschuwing. De bibliotheek wil besparen op de dienstverlening. Los wil weten of er een garantie is afgegeven dat de bibliotheek in Maartensdijk openblijft. Werner de Groot (CDA) constateert een sluitend positief resultaat. De boodschap van het CDA is dat voorzichtigheid geboden blijft.

College
Wethouder Hans Mieras zegt in antwoord op Dolf Smolenaers dat het karakter van de najaarsnota vooral is te rapporteren op afwijkingen. 'Dat betekent dat als je de oorspronkelijke begroting en de afwijkingen daarop bij elkaar optelt, je een eindejaarsprognose hebt.' Garanties geven dat de bibliotheek in Maartensdijk openblijft kan Mieras niet geven. 'Idea is een zelfstandige organisatie. We doen ons uiterste best daar op aan te sturen. Wethouder Mieras denkt de meeste ombuigingen te kunnen realiseren. Waar dat niet het geval is staat het in de najaarsnota. In een reactie op een opmerking van Erik van Esterik zegt wethouder Anne Brommersma de behoefte aan informatie over de Wmo en jeugdzorg ook te hebben. Ze denkt rond eind dit jaar de gegevens goed te hebben. Anne Brommersma zegt toe daarover in 2016 beter dan in dit overgangsjaar te informeren, waarbij nog gezocht wordt naar een vorm waarin.