Logo vierklank.nl
Algemeen

De Bilt kan 500 vluchtelingen tijdelijk opvangen

Als het echt nodig is kan de gemeente De Bilt vijfhonderd vluchtelingen opvangen. Die vluchtelingen worden dan verdeeld over drie sporthallen. Bij het H.F. Witte is plaats voor 200 mensen, datzelfde geldt voor de Kees Boekehal. En in de sporthal van De Vierstee in Maartensdijk is ook ruimte voor 100 mensen.

Crisisopvang
Het gaat hier om kortdurende crisisopvang voor een termijn van enkele dagen. De Bilt heeft geen leegstaande kazernes of bungalowparken die geschikt zijn voor de inrichting van een AZC. Mocht het COA een beroep doen op de gemeente dan is De Bilt een doorgangshuis: na enkele dagen gaan vluchtelingen vanuit een sporthal naar een gemeente elders, waar wel voorzieningen zijn voor een langer durend verblijf. Tot dusver heeft het COA geen beroep gedaan op de gemeente. Maar gezien de enorme instroom van vluchtelingen bekijkt het COA de mogelijkheden van dag tot dag. Zo werd Kockengen, in West-Utrecht, vorige week maandag verrast met de komst van 115 vluchtelingen. Deze werden dinsdag ondergebracht in een sporthal.

Statushouders
Waar de gemeente wel een rol in wil spelen is in de huisvesting van statushouders. Het gaat hier om mensen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. Zij hebben in principe recht op een huurwoning. Maar omdat de druk op de sociale huurmarkt groot is verblijven veel statushouders nog steeds in een AZC. De Bilt wil graag meer statushouders huisvesten, zodat de doorstroom vanuit de AZC's op gang komt. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. In De Bilt moeten bewoners vaak jaren wachten voor ze een huurwoning toegewezen krijgen. De Bilt heeft momenteel 52 statushouders op de wachtlijst voor een woning staan. De gemeente gaat vastgoedeigenaren benaderen in een poging om extra woonruimte uit de markt los te krijgen.

Meer berichten