Logo vierklank.nl
Ricky Bayer krijgt maatwerk aangeboden: inspanning gevolgd door ontspanning.
Ricky Bayer krijgt maatwerk aangeboden: inspanning gevolgd door ontspanning.
Algemeen

Open dag Arbeidscentrum Maartensdijk goed bezocht

Vorige week woensdag hebben veel ouders, familieleden, woonbegeleiders en geïnteresseerden gekeken bij het Arbeidscentrum Maartensdijk. Dit arbeidscentrum maakt onderdeel uit van Reinaerde en biedt ongeveer 30 mensen met een beperking een plek waar ze, zonder werkdruk, assemblage en verpakkingswerkzaamheden uitvoeren.

door Marijke Drieenhuizen

Veel mensen met een beperking die niet (meer) in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten vinden in dagbesteding een zinvolle besteding van hun dag. In de gemeente De Bilt biedt Reinaerde verschillende vormen van dagbesteding aan, maar er zijn ook andere zorgaanbieders die dagbesteding bieden. Het aantal dagdelen dat dagbesteding wordt gedaan verschilt per persoon. Voor deelnemers die niet zelfstandig kunnen reizen wordt vervoer van en naar de dagbesteding geregeld. Mensen die in de gemeente De Bilt wonen werken vaak ook bij één van de Biltse dagbestedingslocaties. Maar er zijn ook mensen die elders passende dagbesteding hebben gevonden.

Werkbelevingsgroep
Het Arbeidscentrum Maartensdijk biedt dagbesteding aan verschillende groepen mensen met een beperking. Er zijn twee werkbelevingsgroepen: één is er voor de al wat oudere mensen, er is geen enkele werkdruk, in principe zijn deze mensen met pensioen. Zij krijgen activiteiten aangeboden op maat waarmee geprobeerd wordt de vaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid en zelfstandigheid te behouden en indien mogelijk uit te breiden. De andere groep is er voor de wat jongere mensen. Naast werk is er ook veel aandacht voor het stimuleren van de zintuigen: er wordt gebakken, gekookt en als het weer het toelaat gaan ze naar buiten. Carolien Kalverboer is groepsleider bij het arbeidscentrum: 'De groep met oudere mensen is net geen ouderengroep maar het zit er tegen aan. Op deze groep zijn ook twee aparte werkplekken ingericht voor mensen die wel arbeidsmatig werk aankunnen maar die niet om kunnen gaan met prikkels. De andere groep is wat kleiner en daar werken mensen die jonger zijn en veel begeleiding nodig hebben'.

Afdeling Grote Arbeid
Op de afdeling grote arbeid werken mensen met een beperking die redelijk zelfstandig werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het werk verschilt per keer. 'Soms krijgen we grote hoeveelheden werk en dan is er minder variatie. Het werk dat we doen bestaat uit het in elkaar zetten van injectiespuitjes, het maken van boord strips, het in elkaar zetten en verpakken van apothekerspotjes, het vouwen van beschermingshoekjes en bijvoorbeeld het vullen van snoepzakken in de periode voor de Avondvierdaagse. Iedereen heeft zijn eigen werkplek en we kijken vaak of we het werk kunnen splitsen in verschillende deelhandelingen. Met het Maartensdijkse bedrijf Wiltfang hebben we een mooie afspraak kunnen maken: als er even minder werk is kunnen we bij hen altijd terecht voor werk'.

Servicegroep
De Servicegroep runt met de begeleiders de kantine. Sinds kort zijn er twee mensen die ook een dagdeel buiten het arbeidscentrum bezig zijn. 'Deze mensen helpen in het Servicecentrum Maartensdijk op vrijdagmorgen bij het uitserveren van koffie en thee. Zij helpen daar de vrijwilligers. Er wordt vooral ingezet op het ontmoeten: een praatje maken met de mensen die koersbal spelen of de bezoekers die koffie komen drinken. Na afloop wordt er samen met de vrijwilligers opgeruimd. In Het Lichtruim is ook een servicegroep die werkzaamheden verricht voor de medegebruikers van het pand. Hier in Maartensdijk willen we de werkzaamheden uitbreiden met werk voor Maartensdijkse bedrijven'.

Maatwerk
Er wordt gekeken wat de mensen aankunnen, maar ook hoe ze uitgedaagd kunnen worden. Ricky Bayer werk op de afdeling Grote Arbeid. Zijn specialiteit is het vouwen van beschermingshoekjes. Danny Bool is begeleider op deze groep: 'Natuurlijk kunnen we niet van Ricky vragen om dit werk continu te blijven doen'. Danny Bool was voorheen timmerman en heeft voor Ricky een spel gemaakt. Op mijn verzoek wil hij wel even stoppen met het vouwen en zich richten op één van de speciaal voor hem gemaakte spelletjes. Hij krijgt veel blokken en bouwt iets moois, als hij klaar is pakt hij een knikker en blijkt dat hij een knikkerbaan gebouwd heeft. Een prachtig voorbeeld van maatwerk.

Meer informatie
Voor meer informatie over dagbestedingsplekken of ideeën vanuit bedrijven met mogelijkheden kan men contact opnemen met Carolien Kalverboer. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0346 21 44 57 of via de mail: acmaartensdijk@reinaerde.nl

Meer berichten