Logo vierklank.nl
?De cast van 'Timon van Athene'.
?De cast van 'Timon van Athene'.
Kunst & Cultuur

Theater in het Groen zoekt versterking

Na een intensieve en succesvolle serie voorstellingen van 'Timon van Athene' deze zomer op de gemeentewerf van De Bilt, kijkt Theater in het Groen nu vooruit naar 2017. Er zijn plannen in overvloed en de eerste concrete stappen worden reeds gezet.

door Henk van de Bunt

Net zoals altijd is iedereen uit Groenekan weer welkom om een steentje bij te dragen. Vooral nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom. Een informatieavond, waar belangstellenden zich vrijblijvend kunnen oriënteren op wat Theater in het Groen te bieden, heeft moet de laagdrempeligheid vergroten.

Uitdagingen
Theater in 't Groen is een theatergezelschap uit Groenekan. Deze gezellige en enthousiaste club mensen werkt iedere keer weer naar een professionele en zinderende voorstelling toe. Op dit moment is het Theater in 't Groen organisatorisch aan het veranderen. Het gezelschap gaat door met mooie voorstellingen produceren, maar heeft de hulp van dorpsgenoten hard nodig. Artistiek leider Timon Blok: 'Een aantal vaste bestuursleden wil na jarenlange trouwe hulp het stokje overdragen. Voor deze bestuursfuncties zoekt het Theater nog enthousiastelingen: mensen, die affiniteit hebben met theater en met vrijwilligers. Mensen, die in overleg met en voor de groep een koers uitzetten, die Theater in 't Groen de komende jaren wil gaan varen. Beleid ontwikkelen rondom zaken als financiën, vrijwilligers, samenwerking met anderen, contact houden met de achterban … het zijn allemaal taken die onder het bestuur vallen. Uitdagingen zijn er genoeg'.

Puur
De voorstelling van afgelopen zomer 'Timon van Athene' is hét voorbeeld van hun werkwijze. Blok: 'Professionaliteit gecombineerd met passie. Zowel jong als oud werken mee op vrijwillige basis. Het is pure liefde voor Theater wat hen bij elkaar brengt. Dat maakt het zo'n bijzondere groep mensen. Theater in het Groen hoort bij Groenekan en dat betekent ook dat er voor iedereen plek is. Of mensen nu willen acteren, zich bezig houden met organisatie, pr-taken willen vervullen of kaartjes verkopen en broodjes smeren… alles is belangrijk, en iedereen is welkom'.

Aanmelden
Woensdag 30 september is er een informatieavond, waarbij belangstellenden vrijblijvend kennis kunnen maken met de organisatie en vragen kunnen stellen omtrent bestuurs- of andere taken binnen TIHG, zoals PR, catering, productie of kostuumontwerp. Aanmelden voor deze informatieavond kan bij Francis de Bruijne, tel 06 50506224 of per mail: info@theaterintgroen.nl

Meer berichten