Logo vierklank.nl
Algemeen

Zonnebloem slaat nieuwe wegen in

Ook de Zonnebloem (afd. Maartensdijk) ontkomt niet aan veranderende tijden en zoekt dan ook naar wegen om met deze veranderingen mee te gaan. Hoewel er nog steeds grote behoefte bestaat bij ouderen en invaliden om regelmatig uit hun isolement gehaald te worden blijkt het steeds moeilijker hiervoor vrijwilligers te vinden

Mede doordat zowel man als vrouw tegenwoordig een full time baan hebben en men steeds langer door moet werken blijft er weinig tijd en ruimte over voor vrijwilligerswerk. De Zonnebloem zoekt dan ook naar een nieuw soort vrijwilliger, mensen die zich niet vast aan het vrijwilligerswerk willen binden maar die wel af en toe bereid zijn zich in te zetten waardoor het werk van de Zonnebloem toch voortgezet kan worden. Ook nieuwe ontwikkelingen kunnen dan ter hand genomen worden, zoals het met een klein groepje vrijwilligers en gasten gaan winkelen of naar een concert of tentoonstelling gaan of alleen met een gast er eens op uit te trekken; een behoefte die steeds groter wordt en waar steeds mee vraag naar is. Natuurlijk blijft de Zonnebloem en zeker de afdeling Maartensdijk de vaste activiteiten behouden maar nieuwe ontwikkelingen gaat de afdeling zeker niet uit de weg. Hiervoor zoekt de Zonnebloem Maartensdijk nog graag nieuwe, liefst jongere vrijwilligers die, ook al willen ze zich niet voor elke activiteit binden, toch zo nu en dan mee willen helpen de gasten uit hun isolement te halen en een heerlijke dag te bezorgen.

Aanmelden bij het secretariaat Marjon Braas, Dokter Welfferweg 86 Westbroek, tel 0346 281190 of gj.braas@hetnet.nl.   
(Joop Vesters)

Meer berichten