De raad wil geen onomkeerbare besluiten.
De raad wil geen onomkeerbare besluiten.

Raad wil geen uitbreiding bedrijfsactiviteiten in Ambachtstraat De Bilt

Politiek

De gemeenteraad nam dinsdag 2 juni tijdens de voortzetting van de geschorste vergadering van 28 mei met 17 stemmen voor en 9 tegen een motie aan waarin het college wordt opgeroepen geen besluiten te nemen over de uitbreidingsplannen van MSD Intervet aan de Ambachtstraat in De Bilt. Portefeuillehouder wethouder André Landwehr kwam daarbij niet aan het woord wegens gebrek aan spreektijd voor het college.

Bedrijfspanden
Raadslid Menno Boer (SP) constateert dat het college een positieve grondhouding heeft over de uitbreiding van Intervet MSD. In het verleden zijn met medewerking van de gemeente verschillende bedrijven, ook uit de Ambachtstraat, naar Larenstein gegaan. Er is nog steeds geen duidelijke visie op de toekomst van de Ambachtstraat, maar in de structuur- en woonvisie van de gemeente is deze straat bedoeld voor wonen en kleinschalige bedrijvigheid. Achtergebleven bedrijfspanden worden toch weer in gebruik genomen maar niet volgens de bedoeling. De moskee met onderliggende grond is nog in eigendom van de gemeente.

Woningbouw
Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten mag volgens het bestemmingsplan geen bedrijf uit categorie 3 terugkeren, maar zijn alleen bedrijven uit de categorieën 1 en 2 toegestaan. Er is nog steeds een groot tekort aan binnenstedelijke woningbouwlocaties, waar dit gebied zich voor leent. In de motie spreekt de raad uit om vast te houden aan de structuur- en woonvisie voor de Ambachtstraat en zich negatief op te stellen bij nieuwe ontwikkelingen gericht op groei van bedrijfsactiviteiten. Het college wordt gevraagd om na het zomerreces een toekomstvisie voor de Ambachtstraat en omgeving aan de raad voor te leggen en tot die tijd te wachten met de verkoop van gemeentelijke eigendommen bij de Ambachtstraat. ‘Tijdens het vragenuur op 28 mei gaf wethouder André Landwehr aan een raadsavond over deze zaak te willen organiseren maar dat het in juni niet ging lukken. Intussen loopt het proces gewoon door’, aldus Menno Boer. Hij vindt het daarom nodig dat er tot nader order niets gedaan wordt. Boer vindt het niet kunnen dat het college een positieve grondhouding inneemt. Het is in strijd met het bestemmingsplan en daar past geen positieve grondhouding bij.’

Bezorgd
Initiatiefnemer Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) stelt dat de motie bij de laatste wijziging wat milder gemaakt is. ‘De raad spreekt zich uit vast te houden aan de structuur- en woonvisie die al bekend was en tegen uitbreiding van bedrijfsactiviteiten in de Ambachtstraat. We vragen het college alleen te wachten met de verkoop van de grond van de moskee en na de zomer te komen met een toekomstvisie. Omwonenden zijn bezorgd en vragen zich af wat er allemaal gebeurt in de Ambachtstraat. Ze zijn bang dat het een MSD straat wordt.’ Bij een stemming of het college en de raadsleden extra spreektijd kunnen krijgen staken de stemmen, dus komt die er niet.

Onomkeerbaar
In de tweede termijn stelt Erik den Hertog (Bilts Belang) dat het de bedoeling was dat bedrijven aan de Ambachtstraat naar Larenstein zouden gaan om woningbouw mogelijk te maken. We zien nu dat er bedrijfsuitbreiding plaats gaat vinden en geen ruimte meer is voor woningen. Theo Aalbers (ChristenUnie) wil niet dat er onomkeerbare besluiten worden genomen. ‘Ik zal het de wethouder kwalijk nemen als dat straks wel gebeurt. Fred van Lemmen (VVD) had een raadsavond een charmante oplossing gevonden om tot een oordeel te komen. Gija Schoor (PvdA) zou in de Ambachtstraat het liefst kleine ambachten en woningen zien en wil niet dat er onomkeerbare stappen gemaakt worden. Michiel van Weele (D66) vindt het college heel goed heeft gehoord wat de raad heeft gezegd en heeft geen behoefte om de motie nu inhoudelijk te behandelen. Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt het argument dat de motie uitgesteld moet worden omdat het college geen spreektijd heeft apart van iemand die tegen uitbreiding van spreektijd heeft gestemd. Jette Muijsson (Beter De Bilt) en raadslid Boer sluiten zich daarbij aan. De motie wordt na hoofdelijke stemming aangenomen met 17 stemmen voor en 9 tegen. 

[door Guus Geebel]

Anne Marie ’t Hart deelt de bezorgdheid van omwonenden.