Gedurende 1 maand vindt rioolinspectie plaats.
Gedurende 1 maand vindt rioolinspectie plaats. Foto: Henk van de Bunt

Rioolinspectie langs provinciale weg

Human Interest

Op woensdag 26 februari is gestart met het reinigen en inspecteren van de riolering in De Bilt. De werkzaamheden duren tot en met 27 maart en kunnen buiten de spits enige verkeershinder geven vanwege een rijbaanversmalling.

De rioolinspectie vindt plaats langs de Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg (N417) tussen de kruising met de Nieuwe Wetering (N234) in Maartensdijk en de provinciegrens met Noord-Holland. De werkzaamheden die op de rijbaan plaatsvinden, worden uitgevoerd buiten de spits, dus tussen 9.00 en 15.30 uur. Op die manier blijft de hinder voor het verkeer beperkt.

Meten is weten

De riolering bestaat uit inspectieputten, kolken en afvoerleidingen. Deze worden gereinigd en geïnspecteerd. Doel van de inspectie is inzicht te krijgen in de technische staat van de riolering zodat een onderhoudsplanning gemaakt kan worden voor de toekomst. De komende periode vindt ook langs andere provinciale wegen rioolinspectie plaats.

Maatregelen

Tijdens de werkzaamheden versmalt de aannemer ter plaatse de rijbaan  er is dan één rijstrook beschikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden te leiden. De reinigingswerkzaamheden kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen. Alle aanliggende panden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Evenals het doorgaande verkeer, kan ook het openbaar vervoer gewoon doorgang vinden. Fietsers kunnen zonder hinder het fietspad/de parallelweg gebruiken.          (Clara van Foreest)