Ds. Harold Oechies (r) en Nicole Buijtendijk organiseren '75 jaar bevrijding van Nederland'.
Ds. Harold Oechies (r) en Nicole Buijtendijk organiseren '75 jaar bevrijding van Nederland'.

Kerken geven vrijheid een stem

Algemeen

Zondag 15 maart van 15.30 tot 16.30 uur vieren de Centrumkerk, de OLV-kerk en de Woudkapel uit Bilthoven en de Maria Christinakerk uit Den Dolder gezamenlijk 75 jaar bevrijding in Nederland. Elke kerk verzorgt een deel van het programma rond het thema “vrede en vrijheid”. Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de bijeenkomst.

door Walter Eijndhoven 

Vrijheid lijkt een vanzelfsprekend gegeven, maar uit verhalen van oud-verzetsstrijders, van kinderen van wie de ouders waren geïnterneerd of van hen die worden uitgezonden in het kader van internationale vredesmissies, zijn sporen van oorlog nog altijd dichtbij te vinden. Het programma van de vier kerken laat een aantal van hen aan het woord, bestaande uit vier blokken, iedere kerk verzorgt één blok, van ieder ongeveer tien minuten.

Programma

‘Ons gevarieerde programma begint met een recent filminterview met Alijd Westerveer Slinkers- Mulder', vertelt Nicole Buijtendijk van de OLV kerk. ‘Haar tijd in het verzet heeft altijd een rol gespeeld in haar leven. Helaas kan zij haar verhaal niet persoonlijk vertellen. Een aantal weken geleden is zij overleden. Gelukkig hebben wij wel alles op film staan, zodat haar verhaal toch kan worden doorgegeven’. 

Familie

In het tweede blok vertelt Liesbeth de Vos over het boek dat zij schreef over haar familiegeschiedenis en hoe oorlog doorwerkt in volgende generaties. Ds Harold Oechies van de Centrumkerk: ‘De moeder van de schrijfster zat in een Jappenkamp gevangen, waar zij altijd moest buigen voor Japanners. Jaren later is zij nog eens teruggekeerd naar Japan en wat bleek? Nu bogen de Japanners voor haar. Een heel bijzonder verhaal’. 

Onderduikers

Buijtendijk: ‘Weet je dat wij ooit een onderduiker hebben gehad op de zolder van de OLV- kerk in Bilthoven? Helaas weten wij lang niet alles, maar hij schijnt in de buurt te zijn neergestort met zijn vliegtuig en enige tijd te zijn ondergedoken op zolder. Veel later, tijdens een opruiming op zolder vonden schoonmakers zijn kleding. Helaas is verder niets van de piloot bekend. Hierover gaat het derde blok’. Het laatste blok, verzorgd door de Maria Christinakerk in Den Dolder, wordt ingegaan op het uitzenden van militairen naar oorlogsgebieden. Wat betekent dit voor jezelf en voor de achterblijvers? 

Kinderdansgroep

Tussen de blokken door kan iedereen genieten van zang, dans en muziek. Met op trompet Anita van Soest, Adriaan Plantinga achter de piano en dans door een kinderdansgroep. Na afloop is er nog een kaartenactie in samenwerking met Amnesty International. Belangstellenden kunnen dan een kaart sturen aan een gewetensgevangene. Deze kaarten zijn door leerlingen van het basisonderwijs getekend. Daarnaast verzorgt de Historische Kring De Bilt, samen met de Historische Vereniging Den Dolder een dubbelexpositie over de jaren ‘40-’45. Een projectkoor onder leiding van Wim Brands, de cantor van de Centrumkerk, zingt populaire liederen uit de oorlog en van vandaag. 

Het koor zoekt nog meer zangers. Aanmelden kan bij Wim Brands: organist@pgbilthoven.nl. De repetitie vindt nog plaats op donderdag 5 maart en 12 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de OLV-kerk aan de Gregoriuslaan 8 in Bilthoven. De bijeenkomst vindt plaats op zondag 15 maart, van 15.30 uur tot 16.30 uur in de OLV-kerk, aan de Gregoriuslaan 8 in Bilthoven. Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje.