Inloopspreekuur BghU bij de gemeente

Algemeen

Elk jaar moeten gemeentelijke belastingen en waterschapbelastingen betaald worden. Eind februari of begin wordt de aanslag voor 2020 met de nieuwe WOZ-waarde van de (huur-)woning van de BghU verstuurd. 

Dit jaar zullen medewerkers van de BghU op dinsdag 3 maart en dinsdag 10 maart van 12.00 uur tot 19.00 uur aanwezig zijn op het gemeentehuis van De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. 

Op deze momenten kunt u zonder afspraak terecht met vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen zoals de WOZ-waarde, de andere heffingen, kwijtschelding, automatische incasso en het treffen van een betalingsregeling. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u het aanslagbiljet en uw identiteitskaart of paspoort mee te nemen. 

Contact met BghU

BghU is voor vragen ook telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 088-0640200 of kijk op bghu.nl. Informatie over wijzigingen in uw situatie, zoals een verhuizing of het verkopen van de woning vindt u ook op mijn BghU (www.bghu.nl). Inloggen kan met met DigiD. Vanaf 29 februari kunt u hier het taxatieverslag bekijken.