Ebbe maakte toen van zijn straatbeeld een schets.
Ebbe maakte toen van zijn straatbeeld een schets.

Gemotiveerde deelnemers bij Cultuurcafé

Algemeen

door Henk van de Bunt

Woensdag 8 juni vond het tweede Cultuurcafé De Bilt plaats; dit keer in De Vierstee aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk. Tijdens dit Cultuurcafé was er aandacht voor culturele plannen, ideeën en initiatieven van cultuurliefhebbers en -beoefenaars uit alle kernen van de gemeente De Bilt.

Centraal in Maartensdijk stond de vraag: ‘Wat mogen inwoners van de gemeente De Bilt echt niet missen komende zomer of in het seizoen dat er op volgt? Welke uitvoeringen, kunstwerken en initiatieven zijn er?’ Het cultuurcafé was door Jelle en Tyche van het KunstenhuisIdea georganiseerd. 

DoenDoen
‘Het culturele leven is weer terug aan het komen in de gemeente De Bilt, zo bleek bij het Cultuurcafé in De Vierstee in Maartensdijk’. Dat vond ook Theaterdocent Pauline Wijnen -Kwartiermaker van Buro Lou - : ‘En wat een feest om weer live te kunnen netwerken met de andere culturele organisaties en de vertegenwoordigers van gemeente De Bilt’. Buro Lou was aanwezig met onder andere DoenDoen-theater voor kinderen (11-15 juli) en Beeldend kunstenaar Lars Reen met een muzikaal project voor ouderen. Pauline: ‘En natuurlijk het komende Buurtfestival BreedBilt op 25 en 26 juni, waar verschillende creatieve workshops en optredens aangeboden zullen worden voor jong en oud. Het is leuk en interessant om ook de andere kernen met hun verenigingen wat beter te leren kennen. Waar is het de volgende keer? Westbroek? Groenekan?’

Sociaal Domein
Namens de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt waren Carla Roosen en Marijke Drieënhuizen aanwezig; ‘Wat ons opviel waren de gemotiveerde deelnemers, die luisterden naar elkaar presentaties en gelijk insprongen op vragen om zaken gemakkelijker te laten verlopen en vaak ook om direct oplossingen aan te dragen. Er zijn veel nieuwe lijntjes gelegd. Wat ons betreft is er wel een punt van aandacht: In de gemeente De Bilt wonen tenminste 150 mensen met een verstandelijke beperking, die ook (willen) genieten van cultuur, maar dan wel op hun niveau. Onze oproep luidde dan ook om in alle mooie plannen ook oog te hebben voor deze specifieke doelgroep. Daarnaast willen wij als adviesraad het zojuist aangetreden college oproepen om niet te stoppen met de uitvoering van het Crisis- en herstelplan Corona, maar het geld structureel beschikbaar te (blijven) stellen aan ook deze groep met veelal vrijwilligers die de gemeente echt mooier maken’.

AZM
Dienke Grootenhuis is voorzitter van het Algemeen Zangkoor Maartensdijk AZM: ‘AZM bestaat dit jaar 53 jaar en is nog steeds springlevend ondanks de coronajaren. In de coronatijd heeft het bestuur zich, samen met alle actieve vrijwilligers binnen het koor, ingezet om de leden te blijven betrekken door activiteiten te organiseren. Dirigente Julia Scepanovic bleef leden stimuleren via Zoom om actief te blijven zingen. Ik wil ook de geboden financiële ondersteuning van de gemeente De Bilt noemen. Op aanvraag hebben we gebruik gemaakt van de landelijk corona-subsidies die bij gemeenten voorradig waren. Deze toekenning heeft mede geholpen aan de cohesie van het koor. Ook nu nog levert het herstelfonds enige ondersteuning bij het werven van nieuwe koorleden’. Dienke: ‘Wij zijn blij met alle nieuwe leden voor elke stemgroep, maar hier doe ik ook graag een oproep aan potentiële mannelijke zangers, om onze tenoren-groep te komen versterken’. Grootenhuis ten slotte: ‘Deze zinvolle middag leverde onverwachts weer nieuwe contacten op met o.a. met Het Lichtruim, RTV De Bilt, Archiefbeheer, Digitale Museum, Gemeente De Bilt en andere zangers’. Uiterst geslaagd derhalve. Voor info: www.zangkoormaartensdijk.nl’. 

Oekraïne 
Ook de aanwezige Ebbe Rost van Tonningen werd gevraagd wat zijn ideaalbeeld is van een cultureel café: ‘Mijn gedachten gingen terug naar 2013 toen ik voor een management-uitzendbureau in Oekraïne een opdracht uitvoerde. Ik kwam in de stad Lviv, een prachtige stad niet ver van Polen. Het was zaterdagavond in zomers weer. Op korte afstand van elkaar dansten veel jonge mensen de opwindende Salsa en even verderop leefden jong en oud zich uit in een perfect uitgevoerde Argentijnse tango. Overal in het centrum werd gezongen en muziek gemaakt. Sopranen die als student wat bijverdienen en tenoren die Pavarotti imiteerden. Een straat verderop klonk Jiddische muziek en nog weer verder kon ik genieten van ’Café und Kuchen’ met als levende muziek een wals van Strauss. Die toen zo opwindende stadskern, ja dat zou fantastisch zijn voor plaatsen als Vinkenplein en De Vierstee, dacht ik toen en .. nog steeds. Wel vreselijk dat juist in het land Oekraïne de oorlog heerst’.

Pauline Wijnen vertelt o.a. over wat er bij Buro Lou allemaal te verwachten is.
!