Afbeelding

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Algemeen

Bij de februaristormen lagen de lanen en wegen, vooral in Bilthoven, bezaaid met afgewaaide takken. De bewoners hebben de lanen weer vrij gemaakt en het groen verzameld. Daarbij werd niet gekeken of het van je eigen boom, die van de buren of van de gemeente kwam. 

Tot onze grote verbazing kregen de inwoners een persoonlijk schrijven van de gemeente om zelf het groen op te ruimen. Deze onkosten waren beter besteed door een gemeentewagen langs te sturen. 

Sorry hoor! Dit is overmacht. Daarbij komt, dat menig inwoner de troep en hondenpoep in de bermen voor de gemeente opruimt. 

Hopelijk wordt dit probleem snel opgelost.

Mevr. T. Werners Bluemink.

!