Afbeelding

Dat wil ik ‘effe kwijt…

Algemeen

‘Inwonersgroepen roeren de participatietrom’.

Onder die titel schreef De Vierklank van 20 april een mooi stuk over (mogelijke) participatie in de Gemeente De Bilt en dan met name de teleurstelling over het ontbreken ervan. En dan gaat het vooral over woningbouwprojecten. 

Een paar kanttekeningen: Er is in deze gemeente een grote behoefte aan (meer) betaalbare woningen, voor starters, voor huurders, voor lager betaalden, voor leerkrachten, voor bouwvakkers, voor politieagenten, voor verpleegkundigen. Dan gaat het om appartementen en betaalbare koop- en huurwoningen. Vrijwel alle partijen in de Gemeenteraad zijn het daarover eens. 

Maar dan volgt er de vraag: waar gaan we bouwen en dan blijkt dat er andere belangen spelen, want die woningen moeten ergens gebouwd worden en vanwege de betaalbaarheid zul je hier en daar ook naar bescheiden hoogbouw moeten en wellicht moet je dan ook hier en daar iets buiten de rode contouren gaan bouwen. En dan geven velen in deze gemeente ineens niet meer thuis, want niet in mijn buurt, want hoogbouw past daar niet, en alle natuur is heilig, ook al compenseer je dat elders. Ik ga de historie van de afgelopen jaren in deze gemeente niet herhalen, maar de uitkomsten zijn duidelijk. En de frustraties ook!

Meer participatie is dan de oplossing? Ja en nee. Er zal ergens gebouwd moeten worden, en wanneer je dan per bouwplaats de zeggenschap volledig overlaat aan de terplekke ‘wonenden’, dan zal er nergens meer worden gebouwd. Ik voorspel, dat er zelfs tegen het bouwen op de Schapenweide zal worden geprotesteerd (meer verkeer, meer vervuiling, verlies van open landschap, enz.). 

Belangrijk is, dat in ieder participatietraject keihard door de Gemeenteraad wordt vastgelegd wat de randvoorwaarden zijn (wel of geen (lage) hoogbouw, hoeveelheid groen, ontsluiting). En ook wie deelnemen aan de participatie, alleen omwonenden is niet genoeg, ook woningzoekenden moeten vertegenwoordigd zijn, want ook zij zijn belanghebbend.

De Gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging, het hoogste orgaan in een Gemeente. Dit betekent, dat de gemeenteraad altijd het laatste woord heeft, want de gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele gemeente; een wijk, of een dorp is altijd een deelbelang. Waarbij de gemeenteraad een goed oog moet hebben voor de deelbelangen, gezien de overheersende positie van Bilthoven en De Bilt. 

Ook in Bilthoven-Noord kan heel goed gebouwd worden…………. 

Bertus Voortman, Bilthoven