Afbeelding

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Algemeen

Het aantal kleine ‘sport’- vliegtuigjes, dat boven de woonwijk De Leijen in Bilthoven vliegt, is in vergelijking met vroeger aanzienlijk toegenomen. Vooral wanneer het mooi weer is, klinkt in De Leijen tegenwoordig veelvuldig en langdurig, luid motorgeronk van kleine vliegtuigjes, die laag boven de wijk vliegen. Registratietekens kan ik vanaf de grond niet lezen, maar het ligt voor de hand dat ze opstijgen vanaf vliegveld Hilversum en daar ook weer landen.

De kisten komen luid ronkend aanvliegen over het Leijense bos; cirkelen rondjes boven deze wijk, vliegen eventjes verder, om kort daarna weer terug te keren boven de huizen. Door de aard van de motoren en doordat ze laag en vooral ook langzaam vliegen, veroorzaakt ieder van die vliegtuigjes langdurig, doordringende herrie. Omdat het er tegenwoordig zo véél zijn, wordt de rust voor mens en dier in deze wijk er flink door verstoord. ‘Sport’-vliegen’ in vervuilende herrieschoppers is echt niet meer van deze tijd, gezien de klimaatcrisis en de toegenomen bevolkingsdruk in onze regio. 

Vliegveld Hilversum heeft op de website staan: ‘Kom eens langs op vliegveld Hilversum, het groenste en gezelligste vliegveld van Nederland’. Het groenste vliegveld... dat is nogal een uitspraak voor een vliegveld met geluidsoverlast veroorzakende vliegtuigen, die fijnstof en vieze gassen uitstoten en daarmee schade toebrengen aan mens en dier; alles wat leeft, ademt, broedt, groeit en bloeit in het Leijense bos, de woonwijk De Leijen en wijde, natuurrijke omgeving.

Bij deze een oproep aan alle organisaties en politieke partijen in de regio op om alles te doen wat mogelijk is, om de veelvuldige geluidsoverlast en toegenomen uitstoot van schadelijke stoffen door vliegverkeer te beëindigen.

Het is 2022. 

De klimaatklok tikt... 

Tijd voor actie! 

Carin van den Aardweg

Landelijke actiedag 

Op zaterdag 14 mei vanaf 11.00 uur vinden manifestaties plaats op alle grote vliegvelden. Voor meer informatie over de manifestaties, bezoek https://www.14meimanifestatie.nl