Logo vierklank.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt..

Lopend langs 's Heeren wegen en paden in ons ooit prachtige Maartensdijk, vallen ons een paar zaken op, wanneer wij met onze honden aan het wandelen zijn. Het mooie groen wordt niet of nauwelijks onderhouden. Langs de paden van het park, tegenover Dijkstaete wordt totaal niet gesnoeid, waardoor voor de wandelaars er weinig wandelruimte resteert.

Ook bewoners laten hun groen over de paden groeien, waardoor het pad is gereduceerd tot twee tegels breed. Alternatief is het grasveld naast het pad. Geen optie, want het ligt daar al vol drollen. Soms zijn het zelfs brandgangen, hetgeen gevaar kan opleveren. Wanneer je anderen daarover aanspreekt wordt de vraag gesteld: ‘Waar bemoei je je mee’?. 

In het hebben wij diverse malen hierover geklaagd bij de Gemeente en dan krijg je een nietszeggende reacties als ‘We schrijven de mensen aan’? en dan houdt het daarbij op. 

Wat me ook opvalt (en niet alleen mij) is, dat men voor Tautenburg aan de Kievitlaan (appartementen voor ouderen) zéér veel tijd spendeert aan de daarvoor liggende stukken gemeentegrond. Er wordt gesnoeid, er wordt geschoffeld, etc. en niet in verhouding staat tot het snoeien langs voornoemde paden e.d.

Nog even dit. We betalen als hond(en)eigenaren ieder jaar een klein vermogen (300 Euro) voor deze honden aan belasting. Onlangs is besloten om de zeer handige kartonnen poepzakjes in te wisselen voor enkele microns ‘dikke’ plastic zakjes. Hierbij een vriendelijk doch dringend verzoek om deze handige kartonnen zakjes met dispenser weer op te hangen. Het is trouwens zeer onhygiënisch als mensen de drollen laten liggen hetgeen nu alom zichtbaar is.

Een groot aantal mensen wil graag de poepzakjes weer terug. Want de poep-pakjes-automaat aan de Nachtegaallaan (Maartensdijk) werd onlangs voor het laatst gevuld met de laatste kartonnen zakjes. Twee dagen later: leeg. Teken aan de wand? 

W. Bremer, Maartensdijk

Meer berichten