V.l.n.r. Anne Marie ‘t Hart, Pim van de Veerdonk, Krischan Hagedoorn en Dolf Smolenaers.
V.l.n.r. Anne Marie ‘t Hart, Pim van de Veerdonk, Krischan Hagedoorn en Dolf Smolenaers.

Kandidaat-wethouders stellen zich voor

Algemeen

door Henk van de Bunt

Vrijdag 20 mei presenteerden GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP het conceptcoalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen - Naar een eerlijke groene toekomst’. Op 31 mei is de openbare gemeenteraadsvergadering over het definitieve coalitieakkoord.

Het nieuwe college krijgt vier fulltime wethouders: Anne Marie ’t Hart (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66), Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt en Bilts Belang) en Krischan Hagedoorn (namens PvdA en SP). Op 31 mei zullen zij ook worden geïnstalleerd.

GroenLinks 
Namens Groen Links is dat Anne Marie ’t Hart (40 jaar). Afgelopen verkiezingen was zij lijsttrekker voor GroenLinks De Bilt: ‘Samen met mijn twee kleine meisjes en vriend woon ik (weer) met veel plezier in De Bilt, waar ik ook ben opgegroeid. Er liggen heel wat voetstapjes van mij in deze gemeente. Op het gemeentehuis kwam ik echter niet vaak tot ik maart 2018 in de gemeenteraad kwam. Ik ben naar school gegaan op De Werkplaats in Bilthoven. In Utrecht heb ik Rechten gestudeerd; sinds mijn studie werk ik als belangenbehartiger met specialisatie arbeidsvoorwaarden waarvan de laatste tien jaar als hoofd beleidszaken bij de landelijke branchevereniging voor cultuureducatie’.

Anne Marie zal de portefeuilles ruimtelijke ordening, kunst en cultuur, natuur en milieu, omgevingswet, recreatie en toerisme en monumenten gaan ‘beheren’; ‘De groeiende ongelijkheid en werking en botsing van grondrechten fascineren me. Iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente. Een fatsoenlijk dak boven het hoofd bijvoorbeeld, is daarvoor essentieel. Dit moet weer een realistische mogelijkheid worden voor mensen’. 

D66 
Dolf Smolenaers is 38 jaar en woont, samen met zijn vriendin, met veel plezier in De Leijen (Bilthoven): ‘Veel mensen maken zich op dit moment zorgen over hun toekomst. Over de opwarming van de aarde, of ze nog wel een huis kunnen krijgen, of hun kinderen wel dezelfde kansen krijgen als zij zelf hebben gehad. De oorlog in Oekraïne geeft nog meer urgentie aan het loskomen van fossiele brandstof.

Ik mag binnen het college de portefeuilles financiën, wonen, gemeentelijke bouwlocaties, onderwijs, sport en gezondheid gaan doen. Met betrekking tot financiën: de investeringen die nodig zijn, omdat onze kinderen anders de rekening betalen. Met ambitie en realisme: want we stellen grenzen aan hoe hoog onze schulden mogen oplopen. We verhogen de belastingen jaarlijks met niet meer dan de inflatie. 

Over wonen: we continueren ons beleid, met een tandje erbij: we gaan ook voor betaalbare koopwoningen en betrekken woningzoekenden bij het maken van plannen op onze gemeentelijke bouwlocaties.

Bij onderwijs: we maken een lokale educatieve agenda, gaan voor onderwijs en kinderopvang dichtbij, in de dorpen en gaan investeren in goede schoolgebouwen en bij sport: er wordt sinds de coronacrisis aanzienlijk minder gesport. Ook door kinderen. Daarom doen we extra inzet op het aanmoedigen van bewegen en uitnodigende speelplekken’.

Smolenaers is heel blij, dat deze coalitie hier forse ambities op heeft: ‘Want die deel ik, en dat drijft me. We gaan meters maken met betaalbare woningen, schone energie en gelijke kansen in het onderwijs. Met extra aandacht voor de mensen die niet zo gemakkelijk de weg naar het gemeentehuis weten te vinden’.

Lokaal
Pim van de Veerdonk vertegenwoordigt de samenwerkende lokale partijen Beter De Bilt en Bilts Belang: ‘Ik ben 64 jaar; ik woon met Karen sinds 1987 in De Leijen in Bilthoven en onze kinderen van 30 en 28 jaar zijn inmiddels het huis uit en wonen in Utrecht. Op Het Nieuw Lyceum behaalde ik mijn VWO- diploma en in Utrecht heb ik Sociologie gestudeerd. Ik ben werkzaam geweest als managementopleider, HR Manager en IT-consultant bij diverse internationale bedrijven. Op sportief gebied heb ik gevoetbald, gefietst en speel nog graag een potje tennis. Op cultureel gebied bespeel ik toetsen in enkele bandjes (heerlijk om samen muziek te maken). Op maatschappelijk gebied zat ik in de wijkraad De Leijen en ben vrijwilliger / mantelzorger. Ik heb 8 jaar ervaring als gemeenteraadslid van Beter De Bilt, waarvan vele jaren als fractievoorzitter. Ik ga me vol plezier inzetten voor de portefeuilles burgerparticipatie en gebiedsgericht werken, verkeer en mobiliteit, beheer openbare ruimte, de omgevingsvisie en jeugdzorg’.

Drijfveer bij Van de Veerdonk is: ‘Inwoners staan op één, de mens centraal’: ‘Denk mee, doe mee. Laten we gebruik maken van de talenten en kennis die velen van ons hebben en bereid zijn in te zetten. Ons wacht een paar grote opgaven en daar hebben we iedereen bij nodig’. 

Lokaal Sociaal
Krischan Hagedoorn is beoogd wethouder namens PvdA en SP; twee partijen die al drie jaar samen werken in het lokaal sociaal verbond; een samenwerking die nu zal worden voortgezet: ‘Ik ben 49 jaar en woon in Brandenburg West met mijn vrouw en 4 kinderen (18, 17, 14 en 12 jaar oud). In het dagelijks leven ben ik al 18 jaar werkzaam voor hetzelfde internationale bedrijf. Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor onze dienstverlening in een ziekenhuis en een instelling voor gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen in West Friesland’.

Vervolgens gaat Hagedoorn in op de zijns inziens belangrijkste punten in de hem toegedachte portefeuilles: ‘Bij Energietransitie natuur en biodiversiteit - één van de belangrijkste opgaven, waar wij de komende jaren voor staan - zetten we in op een CO2 reductie in 2030 van 60% t.o.v. 1990. Dit doen we o.a. door wijk voor wijk van het aardgas af te gaan. Dit betekent, dat we inzetten op zonnevelden, maar ook op wind langs de grote infrastructuur in onze gemeente, lokaal eigenaarschap van 50% is hierbij heel belangrijk voor ons, als dat niet met inwoners bereikt kan worden, dan stapt de gemeente in’. Ook de portefeuilles Sociaal Domein/werk en inkomen, Economie en Beheer Vastgoed en accommodaties maken onderdeel uit van zijn takenpakket.