Anne Marie ’t Hart presenteert het conceptakkoord. Haar gehoor v.l.n.r. formateur John Does, D66-onderhandelaar Dolf Smolenears, Krischan Hagedoorn (fractievoorzitter PvdA), Pim van den Veerdonk (Beter De Bilt en Bilts Belang), raadslid Menno Boer (SP) en burgemeester Sjoerd Potters.
Anne Marie ’t Hart presenteert het conceptakkoord. Haar gehoor v.l.n.r. formateur John Does, D66-onderhandelaar Dolf Smolenears, Krischan Hagedoorn (fractievoorzitter PvdA), Pim van den Veerdonk (Beter De Bilt en Bilts Belang), raadslid Menno Boer (SP) en burgemeester Sjoerd Potters.

Duurzame agenda in concept coalitieakkoord

Algemeen

door Henk van de Bunt

‘Ruimte voor morgen; naar een eerlijke groene toekomst’; dat is de titel van het concept coalitieakkoord, dat vrijdag 20 mei werd gepresenteerd door GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP. 

Dat de uit zes kernen bestaande gemeente De Bilt progressief gekozen heeft bij de afgelopen verkiezingen (maart 2022) is terug te zien in dit akkoord. Het laat een uitgesproken duurzame agenda zien en inzet op gelijke kansen voor alle mensen. 

GroenLinks
GroenLinksfractievoorzitter Anne Marie ’t Hart presenteerde het slechts vier pagina’s tellende akkoord, waarin op hoofdpunten concrete afspraken zijn gemaakt over duurzaamheid, wonen, mobiliteit, participatie en financiën: ‘De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. We zetten in op verduurzaming van woningen en bedrijven en energiebesparing. In 2030 moet meer dan de helft (55%) van het Biltse energiegebruik uit zelf opgewekte energie bestaan. Er wordt onderzoek gedaan naar windenergie aan zowel de A28 als de A27 en we bestemmen zonnevelden. Ons deel van het Leijense bos dragen wij over ter verdere ontwikkeling als natuurgebied. De natuur en het groen in onze gemeente worden verder versterkt. De ‘groene gordel’ van natuur die onze dorpen aan elkaar knoopt en scheidt van de stad wordt gekoesterd en verstevigd. We planten bomen bij en hebben meer aandacht voor biodiversiteit en dierenwelzijn. Fiets en openbaar vervoer gaan vóór de auto: waar het kan gaat de maximumsnelheid naar 30 km/uur, er komen geen nieuwe autowegen bij’.

Bouwen
‘Er wordt gebouwd voor de Biltse woningbehoefte. De belangrijkste doelgroepen zijn starters en senioren. Naast 30% sociale huur en 20% middenhuur zetten we in op betaalbare koopwoningen. Woningzoekenden en inwoners worden actief bij woningbouw betrokken. Natuur en open ruimte worden beschermd, we bouwen - behalve bij Maartensdijk - niet buiten de bebouwde kom (’rode contour’) en sparen parken en trapveldjes zoveel mogelijk. We bouwen niet zonder dat het verkeerskundig past’.

Sociaal gezicht
‘Deze coalitie kiest voor zo eenvoudig mogelijke procedures bij de gemeente. Door snelle hulpverlening bij schulden en actief tegengaan van (energie-)armoede wordt sociaal beleid gevoerd. Er komen basisbanen bij, we onderzoeken het basisinkomen en bijverdienen in de bijstand. Investeringen in goed onderwijs, breedtesport en speeltuinen maken De Bilt hechter en sterker’.

Participatie
‘De inwoners van De Bilt krijgen een sterke stem door nieuwe vormen van participatie zoals bijvoorbeeld een burgerberaad, waarbij ook jongeren en woningzoekenden expliciet worden betrokken. Daarnaast wordt een participatiecoördinator aangesteld. Er wordt geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie om tekorten op te vangen en inwoners beter en sneller van dienst te kunnen zijn. De deuren van Jagtlust gaan letterlijk en figuurlijk open: het gebouw krijgt in samenwerking met de inwoners een nieuwe, openbare functie’.

SP
Ook de Socialistische Partij neemt deel in het college; de fractie laat zich vertegenwoordigen door de PvdA-wethouder. De SP-fractie is bij de verkiezingen van maart opnieuw beperkt gebleven tot een zetel. Toch is de hoofdreden van de delegatie volgens SP-raadslid Menno Boer, dat binnen het Lokaal Sociaal Verbond, waarin overigens ook de ChristenUnie deelneemt, uitstekend met de PvdA is samengewerkt. Boer laat desgevraagd optekenen dat wat hem betreft het thema armoedebestrijding bovenop de stapel beleidsdossiers ligt met klimaatarmoede in het bijzonder.

Tijdlijn
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid gekregen om suggesties tot toevoegingen te doen aan het conceptakkoord die - wanneer dit akkoord is bij de coalitie partijen - worden toegevoegd, waarna het coalitieakkoord definitief zal worden gemaakt. Op 31 mei is vervolgens de openbare gemeenteraadsvergadering over het definitieve coalitieakkoord. Die dag worden ook de wethouders geïnstalleerd.

Ook de pers en het publiek konden vragen stellen; hier interviewt communicatieadviseur Sander van Oorspronk één van de aanwezigen.