De voorziening is op het Berg en Bosch-terrein achter het hoofdgebouw van De Biltse Hof.
De voorziening is op het Berg en Bosch-terrein achter het hoofdgebouw van De Biltse Hof.

Nieuwe opvang voor 100 Oekraïense vluchtelingen

Algemeen

door Henk van de Bunt

De Gemeente De Bilt richt de komende maanden drie nieuwe opvangvoorzieningen in voor Oekraïense vluchtelingen. In totaal kunnen hier ongeveer honderd vluchtelingen worden opgevangen. Deze vluchtelingen verblijven momenteel op plekken waar zij maar een korte periode kunnen blijven; in hotels, bij mensen thuis of in het gemeentekantoor. De nieuwe plekken zijn geschikt voor een langer verblijf. 

De eerste Oekraïense vluchtelingen in De Bilt werden ruim anderhalve maand geleden opgevangen op plekken die veelal geschikt of beschikbaar zijn gedurende enkele weken of maanden. Sinds vorige week kunnen vluchtelingen terecht in het gemeentekantoor, maar ook deze locatie is bedoeld voor korte termijn opvang. Inmiddels begint de tijd te dringen voor bijvoorbeeld gezinnen met kinderen, die al enige tijd in een hotel verblijven. De gemeente biedt hen bij voorkeur direct een verblijfplek voor een langere periode aan. 

Voorzieningen
De eerste voorziening is een woonunit op De Biltse Hof. Het gebouw werd voorheen gebruikt als zorglocatie en is onlangs vrijgekomen. Met wat aanpassingen en een nieuwe inrichting is dit gebouw het snelst geschikt te maken voor opvang. Naar verwachting kunnen hier binnen enkele maanden ongeveer veertig Oekraïense vluchtelingen terecht. De Biltse Hof zit op het Berg en Bosch-terrein, tussen Bilthoven en Maartensdijk. Het betreft hier een leegstaand noodgebouw achter de locatie waar ouderen, onder wie dementerenden, wonen. Op de vraag wat er daarna met die ruimte gaat gebeuren antwoordt de gemeente: ‘We weten nog niet hoelang Oekraïense mensen hier blijven. We hebben op dit moment lange-termijn-opvang tot 1 à 2 jaar. Het gebouw is eigendom van Silverein. Zij krijgen weer de beschikking over het gebouw na het vertrek te zijner tijd’.

Dorpsstraat
Na de zomer volgt de opening van de twee andere voorzieningen. In een voormalig kantoorpand aan de Dorpsstraat in De Bilt moet uitvoerig verbouwwerk worden verricht, waarna ongeveer veertig mensen er een verblijf krijgen aangeboden. Het pand is nu een antikraakpand voor bedrijven. De gemeente licht toe: ‘Er zijn in het verleden plannen geweest om begeleid wonen hieraan te bieden maar dat is destijds niet van de grond gekomen. Wij huren dit pand van de eigenaar. Na het vertrek t.z.t. is het aan de eigenaar wat die ermee gaat doen’.

Chalets
De laatste voorziening betreft 12 chalets, waarvoor nog een locatie wordt gezocht. Hierin kunnen 24 vluchtelingen worden opgevangen. Dit is een tijdelijke woonvoorziening. Volgens de gemeente vragen uitzonderlijke omstandigheden uitzonderlijke maatregelen: ‘Daarom kan het zijn dat in dit geval bij grote uitzondering er voor een periode max 2 jaar gewoond wordt in een tijdelijke voorziening. Ze zijn in basis niet geschikt voor permanente bewoning dus ook na vertrek zullen ze in principe daar niet voor beschikbaar komen. Locaties zijn echt nog in onderzoek, daar kunnen we op dit moment nog niets over zeggen’.

Maatschappelijke ondersteuning
Ondertussen werken maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en de gemeente ononderbroken door aan zaken als onderwijs, inkomen en werk en ondersteuning. Kringloop ’t Groene Hart helpt om gedoneerde kleding en spullen in te zamelen en uit te reiken aan vluchtelingen. De Centrumkerk in Bilthoven organiseert vanaf 26 april elke dinsdag en vrijdag ontmoetingsmomenten voor vluchtelingen uit Oekraïne. En Wijkvereniging Tuindorp heeft een locatie beschikbaar gesteld voor onderwijs. Onderwijsinstelling Delta gaat hier lessen verzorgen aan vluchtelingenkinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar. Directeur Martin van Veelen licht e.e.a. toe: ‘Wij kunnen dit met (een) eigen medewerker en enkele oud-medewerkers invullen. Het is prettig dat hierbij van de ervaring uit het verleden bij vergelijkbare trajecten gebruik kan worden gemaakt’.

Inwoners die graag een bijdrage willen leveren als vrijwilliger, kunnen zich aanmelden bij Mens De Bilt. Zie www.debilt.nl/oekraine/hoe-u-kunt-helpen en www.debilt.nl/samenvooroekraine voor meer informatie.

Het voormalig kantoorpand aan de Biltse Dorpsstraat
Bij Wijkvereniging Tuindorp (WVT) gaat onderwijsinstelling Delta lessen verzorgen aan vluchtelingenkinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar.