Logo vierklank.nl
Een ijsvogel zit op wacht voor het nest.
Een ijsvogel zit op wacht voor het nest. (Foto: )

IJsvogels in Beukenburg

Tijdens mij wandelingen in Beukenburg waren er eind maart ijsvogels te zien bij de kleine vennetjes en slootjes. De aanwezigheid van ijsvogels bleef niet onopgemerkt mede doordat er meer in de natuur gewandeld werd vanwege de Corona maatregelen. Soms stonden er wel tien mensen te kijken bij het nest van de ijsvogels in de wortels van een omgevallen boom. 

Na melding bij het Utrecht Landschap, is er een bord geplaatst met de mededeling om op tenminste 20 m afstand te blijven. Het water zakte in die tijd flink door de droogte, waardoor de eilandjes toegankelijk kwamen en veelvuldig gebruikt werden door families om er te picknicken en te spelen. 

Broeden
Na enkele weken bleven de ijsvogels wat langer in het hol zitten wat een teken is dat ze aan het broeden waren. Tot op een gegeven moment ze niet meer te zien waren vanaf 9 april. Blijkbaar zijn ze toen definitief vertrokken, mogelijk door de lage waterstand, want de sloten staan niet in open verbinding met ander water. Mogelijk konden ze daardoor minder voedsel (vis) vinden. Een andere mogelijkheid is toch de drukte waardoor ze vertrokken zijn. Eugène Jansen

Meer berichten