Logo vierklank.nl
Het doorrijverbod op de Korssesteeg tijdens de spitsuren is aangegeven met borden en wordt gemonitord met camera’s.
Het doorrijverbod op de Korssesteeg tijdens de spitsuren is aangegeven met borden en wordt gemonitord met camera’s. (Foto: )

Westbroekse ondernemers balen van cameraregistratie gemeente

De geslotenverklaring op de doorgaande route in Westbroek zorgde de laatste jaren voor een forse daling van het sluipverkeer door het dorp in de ochtend- en avondspits. Een geslaagde opzet voor inwoners van het dorp. Toch ondervinden ondernemers veel hinder door het extra werk dat het nieuwe bedachte camerasysteem hen oplegt.

door Walter Eijndhoven

Het doorrijverbod op de Korssesteeg tijdens de spitsuren geldt sinds 2009 en is aangegeven met borden. Men kon op naam een ontheffing aanvragen en er werd gecontroleerd door BAO’s. Er werd echter zelden gecontroleerd en veel automobilisten negeren nu de borden. Uit onderzoek bleek dat veel forenzen de weg door Westbroek gebruiken om files aan de noordkant van Utrecht te mijden.

Boete
Vanaf 15 juli wacht overtreders van de spitsafsluiting een boete van 104 euro. Een slimme camera registreert tegenwoordig de kentekens en herkent wie wel of geen ontheffing heeft om naar of door Westbroek te rijden. En om die ontheffing gaat het nu juist. Gemeente de Bilt heeft een portaal ontwikkeld, waar ondernemers in Westbroek dag-ontheffingen mogen afgeven aan hun klanten en leveranciers. Ondernemers ondervinden echter veel last door de verantwoording voor het continu moeten registreren van de kentekens van klanten.

Ontheffing
‘Vorige week hebben wij nog een gesprek gehad over onze wensen met betrekking tot de ontheffingen met wethouder Landwehr’, vertelt Coen van Dijk, eigenaar van Cafetaria Coen. ‘Wij zijn erg tevreden met de reeds lang behaalde doelstelling van de geslotenverklaring, namelijk het terugdringen van sluipverkeer binnen ons dorp. Het nieuwe systeem heeft één nadeel, het is niet hanteerbaar. Als ondernemers moeten wij het kenteken registreren van iedere klant, relatie of leverancier die ons bedrijf bezoekt. In het systeem staat wie wel of geen ontheffing heeft. Wij registreren degene, die geen ontheffing heeft. Het is voor ons ondernemers onmogelijk om alle kentekens van de bezoekers te registreren en foutloos, dag in dag uit, in te voeren. Helaas krijgen ook klanten mét ontheffing regelmatig een boete. Dus wij kunnen niet op de cameraregistratie vertrouwen’.

Bezwaar
Half juli ging een collectief van 22 bedrijven in bezwaar tegen de verplichte registratie, met het verzoek niet te handhaven tot dit bezwaar was behandeld. De gemeente ging hiermee niet akkoord en besloot toch iedereen op de bon te slingeren. ‘Wij balen hier stevig van’, vertelt Alfred Colijn, ondernemer in Westbroek. ‘Zelfs inwoners van Westbroek, met een permanente ontheffing, krijgen een boete aan hun broek. Dit systeem werkt gewoon niet. Volgens mij ziet de gemeente dit als een melkkoetje’.

Systeem
Reeds op 30 juli 2019 brainstormde een aantal ondernemers met de gemeente voor de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijker systeem van dag-ontheffingen. In combinatie met het ontheffingenbeleid kwamen diverse opties ter sprake, zoals het huidige systeem aanpassen door een zogenaamd ‘responsive website’ waarbij slechts één invoerveld nodig is voor het kenteken. Een tweede optie was een automatische omzetting voor een jaar, nadat tien keer een dag-ontheffing is ingevoerd. Nog een optie: wanneer een kenteken binnen twee of drie uur wederom de camera passeert, wordt automatisch een dag-ontheffing gegeven. Een vierde optie: een dag-ontheffing is voor het gehele jaar geldig, zodat regelmatig terugkerende bezoekers (bijvoorbeeld bij bezoek cafetaria) niet steeds opnieuw hoeven worden ingevoerd. Nog een optie: een ondernemer zet zelf een camera op zijn oprit, zodat kentekens van bezoekers automatisch worden gematcht met de camera op de Korssesteeg en een ontheffing krijgen. Een laatste optie was het plaatsen van drie camera’s aan de rand van het dorp, zodat daarmee doorgaand verkeer wordt gesignaleerd en beboet kan worden.

Opties
Van Dijk: ‘Alles bij elkaar ziet de gemeente alleen optie één als reëel, omdat deze technisch uitvoerbaar is, er weinig kans bestaat op bezwaren door weggebruikers en goed communiceerbaar is. De overige vijf opties werden allen van tafel geveegd. Heel jammer. Ik heb klanten uit Maartensdijk en andere omliggende dorpen, die zo’n honderd keer per jaar bij mij in de cafetaria komen. Het is bijna onmogelijk iedere keer weer dat kenteken in te voeren van een klant die een ijsje bij mij koopt. Alle handelingen die je moet verrichten: vragen of hij/ zij met de auto is, zo ja inloggen in het systeem, wachtwoord invoeren en kenteken invoeren. En dan een rij wachtende klanten in de zaak hebben. Het is ondoenlijk. Als wij, of de klant, een keer het kenteken niet, of verkeerd invullen volgt er een boete van 104 euro. En alles moet voor 00.00 uur ‘s nachts zijn doorgegeven aan de gemeente. Alle 22 ondernemers zijn van mening dat gemeente De Bilt hier nu echt iets aan moet gaan doen en het bezwaar wat er ligt serieus moet nemen’.

Meer berichten