Logo vierklank.nl
Het boekenteam keek vooraf al met plezier naar het te verwachten resultaat.
Het boekenteam keek vooraf al met plezier naar het te verwachten resultaat. (Foto: b n )

Boekenbeurs bij WVT een succes

WVT kijkt met tevredenheid terug op een geslaagde boekenbeurs. Vele boeken hebben weer een nieuwe eigenaar gevonden voor een klein prijsje. 

Omdat het nieuwe seizoen nog niet begonnen is, was het mogelijk de boeken in alle zalen uit te stallen met veel ruimte tussen de tafels en de rekken. De bezoekers konden ongestoord en veilig langs de schappen dwalen en de leesvoorraad aanvullen voor de komende periode. 

Team
Het boekenteam heeft, geholpen door veel enthousiaste vrijwilligers, veel werk verzet om deze door Corona uitgestelde beurs alsnog mogelijk te maken. De opbrengst van € 6187,40 wordt gebruikt om de door Corona ontstane tekorten op te vangen. WVT is alle vrijwilligers en in het bijzonder het boekenteam heel dankbaar. Zo zorgt men gezamenlijk voor een fijne plek om even binnen te lopen voor een praatje.

Programma
WVT biedt veel gezellige (groeps-)activiteiten en evenementen aan voor jong en oud. Sport, kunst, samen eten en nog veel meer is mogelijk bij WVT. Men houdt zich strikt aan de coronamaatregelen. Bij de balie ligt een programmaboekje klaar of kijk op www.vvsowvt.nl voor meer informatie. (Joke Nederhof)

Meer berichten