Logo vierklank.nl
Geert Boorsma voelt zich helemaal thuis in het Noorderpark.
Geert Boorsma voelt zich helemaal thuis in het Noorderpark. (Foto: )

Pleitbezorger van het Noorderpark

Inwoners van gemeente De Bilt kunnen hun hart ophalen wat betreft natuur in en rond hun woonplaats. Liggend aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug met haar vele bossen, heide- en stuifzandgebieden, kunnen bewoners ook genieten van de polders in het Noorderpark rond Westbroek en Tienhoven.

door Walter Eijndhoven

Het Noorderpark is een 6.000 hectare groot gebied en wordt begrensd door Hollandsche Rading in het noorden, door de Vecht in het Westen en in het oosten door Hollandsche Rading, Maartensdijk en Groenekan.

In dit polderlandschap voelt ir. drs. Geert Boorsma uit Hollandsche Rading zich helemaal thuis. Opgegroeid in de Friese polders, in een gezin met vijf kinderen. Al op jonge leeftijd werkte hij als vrijwilliger op diverse boerderijen in de onmiddellijke omgeving. Na de HBS te hebben doorlopen, deed hij elektrotechniek aan de Technische Hogeschool (nu Technische Universiteit) in Delft, studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en deed tot slot nog cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Voor zijn werk reisde hij de hele wereld rond en woonde in Israël, Canada, Duitsland en Hong Kong/ China, om uiteindelijk terecht te komen in Hollandsche Rading, vlakbij het Noorderpark.

Vogeltrek
Rond mijn 65e jaar, vanaf mijn pensionering begon ik mij meer te interesseren voor de natuur om mij heen’, vertelt Boorsma. ‘Het Noorderpark ligt natuurlijk vlakbij, een landschap dat ook veel lijkt op het landschap uit mijn jeugd. Vooral vogels hebben mijn belangstelling. En dan met name de vogeltrek. Weet je hoe zij zich oriënteren tijdens de trek? Behalve door oriëntatie op zon, sterren en het landschap onder hen, speelt ook aardmagnetisme een rol. Volgens de laatste inzichten ‘zien’ trekkende vogels het aardmagnetisme via fotopigment in de ogen, de informatie wordt vervolgens door het N-cluster in de hersenen verwerkt. Onderzoek is echter nodig want veel hierover is nog niet bekend’.

Erfgoed
Behalve rondzwerven in het Noorderpark, besluit Boorsma vrijwilliger te worden bij de eendenkooi. Boorsma: ‘De eendenkooi is een mooi stuk natuur, maar ook cultureel erfgoed dat in stand moet worden gehouden. Natuurmonumenten beheert de Oostelijke Binnenpolder en Polder Achteraf, waar de kooi in ligt. De vrijwilligersgroep bestaat uit tien gidsen en wordt begeleid door Niels Schouten, boswachter bij Natuurmonumenten. René Alkema, de predikant in Maartensdijk regelt onze planning. Zo’n 250 belangstellenden bezoeken jaarlijks de eendenkooi’.

In en om de kooi komen veel vogelsoorten voor: lepelaar, ooievaar, grote zilverreiger, purperreiger, bruine kiekendief, waterral, kleine karekiet, visdief, zwarte stern (van deze soort broeden ongeveer tien paartjes), snor, sprinkhaanrietzanger en afgelopen seizoen werden drie roepende roerdompen gehoord. ‘Via een camera in de kooi legden wij ook vos, das en ree vast. Er leeft hier van alles en nog wat’.

Objecten
Behalve de eendenkooi zijn nog allerlei bijzondere objecten en aspecten in het gebied te noemen. Boorsma: ‘Dwars door het gebied loopt het Bert Bospad, een gemarkeerde wandelroute, die de naam draagt van voormalig boswachter Bert Bos. Bos heeft zich enorm ingezet voor de Westbroekse Zodden. Hij was een echte ambassadeur voor Staatsbosbeheer. Het wandelpad is ongeveer vijf kilometer lang en voert langs moerasbos, trilvenen, schraallanden en rietvelden. Het gebied kun je betreden via de Kerkdijk in Westbroek en vanaf de Graaf Floris V weg in Hollandsche Rading’.

Educatief
Educatief is een bezoek aan het streekmuseum Vredegoed. Hier wordt de ontginning over een periode van 1.000 jaar uit de doeken gedaan, inclusief de ambachten die hiermee verbonden waren. Voor de bezoeker van het Noorderpark is ook de stinzentuin van Wim en Marianne Baas aan de Kerkdijk in Westbroek interessant om te bezoeken en de Bethunepolder. ‘De polder ligt 3 meter onder NAP. Het kwelwater van deze polder is minstens vijftig jaar onderweg vanaf de Utrechtse Heuvelrug. Van dit kwelwater gaat 24 miljoen m3 naar een waterzuivering bij Amsterdam en 10 miljoen m3 naar Loosdrecht’.

Behalve veel vogels hebben ook diverse boeren hun bedrijf in het Noorderpark. ‘De Agrarische Natuurvereniging (ANV) wil graag een bijdrage leveren door boerderijen open te stellen voor de burger. Zo hoopt zij een goede afstemming te bereiken tussen boer en natuur’. Kortom, het is een park waar natuur en mens samen komen. Boorsma: ‘Dus bezoek het park en consumeer verwondering’.

Meer berichten