Logo vierklank.nl

Muziekactiviteiten voor kinderen van start bij de KBH

Op vrijdag 11 september starten de nieuwe cursussen SuperKids en AMV Kids van de Koninklijke Biltse Harmonie. Kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool kunnen deelnemen aan SuperKids en kinderen uit groep 3 t/m 5 aan AMV Kids. Kinderen die muzieklessen volgen kunnen instromen in de Opleidings Melodie Percussiegroep of het Leerlingen Harmonie Orkest. 

Bij de cursus SuperKids maken de kinderen in 16 lessen spelenderwijs kennis met muziek, zang en dans. Met leuke liedjes en spelletjes leren de kinderen zo de grondbeginselen van de muziek. AMV Kids is een leuke basiscursus ter voorbereiding op muzieklessen op een instrument. De kinderen maken kennis met verschillende instrumenten en oefenen met noten lezen. De lessen worden verzorgd door Muziekschool De Bilt-Zeist in Het Lichtruim, Planetenplein 2 in Bilthoven. 

De Opleidings Melodie Percussiegroep is bedoeld voor beginnende slagwerkleerlingen. In groepsverband wordt er gerepeteerd aan meerstemmige slagwerkstukken en gewerkt aan ritmisch samenspel, improvisatie en musiceren. De repetities zijn op woensdagavonden. Slagwerklessen zijn op maandagavond en woensdagmiddag mogelijk bij de KBH. 

In het Leerling Harmonieorkest (LHO) kunnen kinderen na enkele maanden muziekles meespelen. Samen met leeftijdsgenoten muziek maken is een ideale aanvulling op muziekles, gezellig en leerzaam. Het LHO repeteert wekelijks op vrijdagavond. 

Voor meer informatie zie opleidingen@biltseharmonie.nl.  (Bart Koole)

Meer berichten