Logo vierklank.nl
In het verlengde van de Korssesteeg zijn 6 nieuwe boerderijen gebouwd met ligstallen. Ook op dit gedeelte is de maximum snelheid 50 km..
In het verlengde van de Korssesteeg zijn 6 nieuwe boerderijen gebouwd met ligstallen. Ook op dit gedeelte is de maximum snelheid 50 km.. (Foto: )

Langzamer rijden in Westbroek

door Henk van de Bunt

In juni 2019 werd gedurende twee weken gemeten de snelheid gemeten in Westbroek. Op de Dr. Welfferweg reed zo’n 20 procent harder dan de toegestane 60 kilometer per uur; 1800 auto’s reden harder dan 70 kilometer per uur. Voor de Achterweteringseweg was dit 12 procent en 1050 auto’s. Er werden snelheden van boven de 100 kilometer per uur geregistreerd.

De gemeente De Bilt gaat de maximale snelheid terugdringen op de wegen tussen de bebouwde kom van Westbroek en de N417. Op dit moment geldt daar een maximaal toegestane snelheid van 60 kilometer per uur. Deze snelheid wordt door omwonenden als te hoog ervaren. Het verlagen van de maximumsnelheid naar 50 kilometer per uur is wenselijk. 

Naar 50 km/u
Vanwege de grote hoeveelheid erfaansluitingen, 2 haakse bochten en het zeer krappe wegprofiel, waar zowel langzaam verkeer, landbouw verkeer en ander (groot) gemotoriseerd verkeer dezelfde weg deelt, is het noodzakelijk de maximumsnelheid te verlagen. De dr. Welfferweg, Korssesteeg (geheel) en Achterweteringseweg hebben voldoende kenmerken van een erftoegangsweg, zodat dit wegvak zonder aanpassingen als 50 km/u gedeelte kan worden aangemerkt.

Doelstellingen

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
  • het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

De bovenstaande belangen wegen zwaarder dan overige, persoonlijke, belangen zoals bijvoorbeeld een minimale verhoging van de reistijd.

Besluit
Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om de 60 km/u zone te vervangen door het instellen van een limiet van 50 km/u. Dit door het vervangen van de borden op de dr. Welfferweg ter hoogte van de komgrens van Westbroek, rondom de driesprong met de Korssesteeg én op de Achterweteringseweg aan de zijde van de rotonde met de N417. Het besluit is in werking getreden nu de borden zijn aangebracht.

Meer berichten