Dit bord stond in de Tweede Wereldoorlog bij de grens van de gemeente De Bilt aan de Utrechtseweg. Dergelijke bordjes zijn ook op ander plaatsen in de gemeente neergezet. (Foto RHC Vecht en Venen + Online Museum)
Dit bord stond in de Tweede Wereldoorlog bij de grens van de gemeente De Bilt aan de Utrechtseweg. Dergelijke bordjes zijn ook op ander plaatsen in de gemeente neergezet. (Foto RHC Vecht en Venen + Online Museum) Foto: RHC Vecht en Venen + Online Museum

De Bilt in Wereldoorlog II

Historie

door Henk van de Bunt

'Er zijn legio verhalen over de tweede wereldoorlog. Van grootse beschrijvingen van de dramatische gebeurtenissen op het wereldtoneel tot persoonlijke verhalen van wereldberoemde helden of slachtoffers. Een historische vereniging richt de aandacht echter op lokale dramatische gebeurtenissen en de persoonlijke ervaringen van dorpsgenoten, die soms ook slachtoffer of held blijken te zijn'.

Aldus de intro van de pagina van de website van de Historische Vereniging Maartensdijk (HVM), waar met ingang van 29 januari het dossier 'Maartensdijk (en De Bilt) in WO2' online staat. Het 'dossier' heeft betrekking op een inventarisatie van ruim 160 publicaties over de tweede wereldoorlog in deze gemeente. Webmaster Jan Maasen vertelt: 'In dit 'dossier' willen wij toegang geven tot (bijna) alle verhalen, die in de huidige gemeente De Bilt worden verteld, maar wij richten ons vooral op verhalen die in de oude gemeente Maartensdijk en haar kernen de ronde doen of vergeten zijn. Het zijn de verhalen, die te vinden zijn in artikelen in de lokale pers, in de periodieken van de lokale historische verenigingen en in een aantal boeken. Uiteraard zochten wij naar verhalen op het Onlinemuseum De Bilt (OMDB). Het overgrote deel van de verhalen is rechtstreeks te lezen, door een link naar de oorspronkelijke aanbieder.

Rechtstreeks

Jan Maasen vervolgt: 'Meer dan 140 publicaties zijn afkomstig uit bladen respectievelijk de website, zoals daar zijn St. Maerten, De Biltse Grift, De Vierklank en het OnLine Museum De Bilt. Daarnaast zijn 16 boeken opgenomen, die meerdere keren als referentie gebruikt zijn bij de artikelen. Bijna alle publicaties zijn met behulp van een hyperlink toegankelijk gemaakt vanuit een zoekbestand, waarin op trefwoord gefilterd kan worden. Dat betekent dat bijna alle publicaties vanuit de site van HVM direct online te lezen zijn. Door deze directe links wordt de lezer naar de bronbestanden geleid en pronkt HVM niet met andermans veren. We hopen op deze manier geïnteresseerde lezers de kans te bieden gericht te zoeken naar personen of gebeurtenissen in deze gemeente'.

Nieuwsbrief

Het dossier is volgens Maasen niet perfect: 'De laatste twee jaargangen van De Biltse Grift staan niet online. Bij De Vierklank ontbreken de jaargangen 1996 t.e.m. 2012 op de website en de Biltsche Courant viel helemaal af, omdat alleen de laatste jaargang online staat. Niettemin is het een mooi begin en we blijven er de komende maanden aan werken. Wellicht heeft iemand suggesties ter verbetering of zijn er fouten ingeslopen die gecorrigeerd moeten worden. Ik houd me aanbevolen voor reacties'. Maasen vertelt nog dit dossier de komende maanden regelmatig onder de aandacht van de leden van de HVM te willen brengen in een digitale nieuwsbrief: 'Het idee is om tenminste vier nieuwsbrieven te publiceren, waarin telkens één van de publicatiebronnen (OMDB, Vierklank, DBG en St. Maerten) centraal staat en waarin een artikel of onderwerp uit de publicaties door de 'eigen' bron kan worden aanbevolen'. Wie ook deze nieuwsbrief wil ontvangen kan een e-mail sturen naar info@historischeverenigingmaartensdijk.nl of bellen met 06 22274054.