Logo vierklank.nl
Bloemen voor zijn echtgenote en een Koninklijke Onderscheiding voor Jan van Dun zijn uitgereikt door burgemeester Sjoerd Potters. [foto Henk van de Bunt]
Bloemen voor zijn echtgenote en een Koninklijke Onderscheiding voor Jan van Dun zijn uitgereikt door burgemeester Sjoerd Potters. [foto Henk van de Bunt]

Koninklijke Onderscheiding voor Jan van Dun

Burgemeester Sjoerd Potters reikte op maandag 23 september de versierselen uit die horen bij de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan de heer Jan van Dun.

De heer van Dun woont sinds de jaren '80 in Bilthoven en werd lid van de hockeyclub SCHC; aanvankelijk als spelend lid, maar al snel nam hij zitting in diverse commissies en voerde hij kleinere en grote projecten uit. Zijn start als vrijwilliger bij een hockeyclub lag al eerder bij hockeyclub HIC in de gemeente Amstelveen.

SCHC
Voor hockeyclub SCHC heeft hij zich in een periode van zo'n 35 jaar vooral bezig gehouden met de accommodatie in de ruimste zin van het woord. Zowel onderhoud als renovatie en nieuwbouw viel onder zijn verantwoordelijkheid als trekker van de accommodatiecommissie, hij gaf als vrijwilliger leiding aan een aantal medewerkers en voerde ook zelf hand- en spandiensten uit.

Initiator
Binnen de hockeyclub SCHC was hij als initiator, fondsenwerver en projectleider onder andere verantwoordelijk voor de realisatie en vervanging van (kunst-)grasvelden, verbouwen en vervangen van het clubhuis en het realiseren van een opblaashal voor zaalhockey. Duurzaamheid had hierbij zijn bijzondere aandacht. Daarvan getuigen recente projecten zoals de aanschaf van zonnepanelen, led verlichting op een groot aantal velden en de aanleg van een diepe grondwaterput voor het besproeien van de waterkunstgrasvelden.

Betrokkenheid
Kenmerkend in zijn rol als vrijwilliger voor de hockeyclub was het meenemen van alle betrokkenen in de verschillende activiteiten en projecten. Daarbij gaat het dan zowel om betrokkenheid van andere vrijwilligers van de club als om externe partijen (aannemers, leveranciers, gemeente, omwonenden) die nodig zijn voor succes van een project. Zijn kennis, ervaring en adviezen op het terrein van accommodaties heeft de heer van Dun ook ingezet voor anderen. Voor de hockeyclub MMHC Voordaan is hij als vrijwilliger betrokken geweest bij de planontwikkeling en uitvoering van diverse velden en heeft zijn kennis overgedragen aan anderen bij de hockeyclub.

BachBos
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de heer van Dun zich vanuit grote betrokkenheid bij zijn eigen woonomgeving sinds 2010 jaarlijks inzet voor de organisatie van het 'Bachbos'-concert; dit muziekevenement met zo'n 150 tot 200 bezoekers is een schoolvoorbeeld van nabuurschap. Het is een initiatief van een aantal bewoners van de componistenbuurt in Bilthoven; de filosofie achter dit initiatief was om jonge, professionele musici een podium te bieden én verbondenheid in de buurt.

HvdB

Meer berichten