Burgemeester Potters: ‘Tom van der Woude laat steeds honderd procent inzet zien’. [foto Henk van de Bunt]
Burgemeester Potters: ‘Tom van der Woude laat steeds honderd procent inzet zien’. [foto Henk van de Bunt]

Koninklijke Onderscheidingen bij de Brandweer

Algemeen

Burgemeester Sjoerd Potters reikte zaterdag 21 september tijdens de jaarlijkse korpsdag van de vrijwillige brandweer in het H.F. Wittecentrum in De Bilt de versierselen uit die horen bij de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan de heren Van Voorst, Van der Woude en Van Meeuwen.

Wijnand van Voorst heeft naast zijn reguliere werk zich 28 jaar ingezet voor de vrijwillige brandweer bij de post Groenekan. Op 1 juni 1991 werd hij aangesteld als aspirant brandwacht, vervolgens doorliep hij vlot de opleidingen tot Brandwacht en Brandwacht 1ste klasse en behaalde hij de bijbehorende diploma's. Op 1 september is hij bevorderd tot hoofdbrandwacht. Van Voorst heeft zich in de afgelopen 28 jaar ontwikkeld tot een zeer goede en betrouwbare brandweerman met kennis van zaken; in de afgelopen 28 jaar maakte hij ongeveer 370 incidenten en ruim 850 oefenavonden mee.

Naast zijn vrijwillige taken voor de brandweer zette Van Voorst zich ook in op kerkelijk gebied; zo is hij belast met de financiën van de Hersteld Hervormde Gemeente van Groenekan en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkgebouw. Ook is hij betrokken bij de Bijzondere Begraafplaats in Groenekan, waar hij samen met andere vrijwilligers de begraafplaats onderhoudt.

Tienhoven
Tom van der Woude heeft zich naast het runnen van zijn eigen bedrijf al 30 jaar ingezet bij de vrijwillige brandweer. In 1990 begon hij daarmee in Tienhoven en vervolgens is hij overgestapt naar Westbroek. Bij de brandweer is de heer Van der Woude manschap, chauffeur en bevelvoerder. Daarnaast zorgt hij voor verbinding: zowel in Tienhoven als in Westbroek, is hij voorzitter van de personeelsvereniging en zorgt op die manier voor verbinding binnen de vrijwillige brandweer. Dat maakt dat zijn collega's het heel jammer vinden dat hij gaat vertrekken. Van der Woude laat steevast een 100% inzet zien. Daarnaast heeft hij veel humor, waarmee hij het werk voor zijn collega's luchtiger weet te maken. Naast zijn vrijwillige taken voor de brandweer zet hij zich in Westbroek bovendien in voor de Wielerronden en voor de Oranjevereniging.

Preventie
Klaas van Meeuwen is de zoon van preventieofficier Van Meeuwen in de gemeente Zaandam. Hier werd hij op 18-jarige leeftijd lid van Kring 7 van de Zaanse brandweer. Hij volgde diverse brandweeropleidingen en heeft in Zaandam jarenlang gediend als vrijwilliger. Na verhuizing naar De Bilt in 1971 kreeg hij ook daar een aanstelling als vrijwilliger bij de brandweer. Daar heeft hij gediend tot oktober 1998 (pensionering); als laatste vervulde hij (vanaf 1-11-1976) de rang van adjunct-hoofdbrandmeester.

Vanaf 1 januari 2002 tot heden heeft de heer Van Meeuwen diverse vrijwillige functies bekleed bij de VOB, de vereniging Oud-bevelvoerenden Brandweer. Vanaf 2008 tot heden is hij als secretaris en coördinator betrokken bij de club 'Oud Roest', een sociëteit van onderlinge contacten tussen onderofficieren, officieren en commandanten. Van 1975 tot heden was hij jurylid en mede wedstrijdlocatiecoördinator van de AWBC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité). Incidenteel is hij ook betrokken bij de jeugdbrandweer. Bij de personeelsvereniging van de brandweer De Bilt verricht hij allerlei hand- en spandiensten bij diverse evenementen. Hij werkte als een deskundige en toegewijde brandweerofficier, die zijn steentje met name heeft bijgedragen op het gebied van preventie en als instructeur, waardoor hij een grote bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van de brandweer in Nederland. [HvdB]

Burgemeester Potters: ‘Klaas van Meeuwen heeft een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de brandweer in Nederland. [foto Henk van de Bunt]
Burgemeester Potters: ‘Wijnand van Voorst is een zeer goede en betrouwbare brandweerman met kennis van zaken’. [foto Henk van de Bunt]
Applaus van burgemeester Sjoerd Potters voor v.l.n.r. Klaas van Meeuwen, Tom van der Woude en Wijnand van Voorst. [foto Henk van de Bunt]