Logo vierklank.nl
Het zebrapad bij de MLK school garandeert niet altijd een veilige oversteek.
Het zebrapad bij de MLK school garandeert niet altijd een veilige oversteek.

Vervoer naar en van school

door Henk van de Bunt

In 2017 is er onderzoek geweest met betrekking tot de verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Daaruit blijkt dat er een aanzienlijk verschil is in vervoerswijze van en naar basisscholen binnen de gemeente De Bilt tussen buurt- en streekscholen.

Veel basisscholen in de gemeente hebben een regionale functie waarbij leerlingen van buiten de gemeente welkom zijn. Vanwege de aantrekkingskracht van buitenaf en de langere afstanden is er dan ook iets meer autoverkeer in de schoolomgevingen van streekscholen. In De Bilt wordt er duidelijk meer gefietst.

Cijfers
Als we kijken naar het vervoersgedrag van de leerlingen van resp. de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk en de Julianaschool in Bilthoven dan laten de cijfers uit het rapport mooie verschillen en overeenkomsten zien. In Maartensdijk gaat 17% van de leerlingen lopend met een ouder naar school; bij de Julianaschool is dit 9%. Lopend zonder ouder gaat in Maartensdijk 15% en bij de Julianaschool 4%. Fietsen met ouder: Martin Luther King 19%, Julianaschool 21% en fietsen zonder ouder Martin Luther King 24% en Julianaschool 23%. Bij de Martin Luther Kingschool gaat 5% en bij de Julianaschool 7% bij de ouder op de fiets naar school. Bij de Martin Luther Kingschool wordt 18% van de leerlingen per auto gebracht (ouder loopt mee) en bij de Julianaschool is dat 31%. 2% van de leerlingen van de Martin Luther Kingschool en 5% van die van de Julianaschool wordt met de auto gebracht, waarbij de ouder niet meeloopt. Van alle overige scholen worden vergelijkbare gegevens in het rapport weergegeven.

Scholen
Arjan Dam is directeur van de Martin Luther Kingschool (Maartensdijk): 'De Martin Luther Kingschool is gelegen aan de achterkant van het scholencomplex aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk. De school staat daardoor in een verkeersluwe omgeving. Ouders die de kinderen naar school brengen moeten na het parkeren van de auto een stukje lopen om bij de school te komen. Dit maakt dat de veiligheidsbeleving rondom de school groot is. Wij hebben niet te maken met autoverkeer in de directe omgeving van de school. Echter, wanneer de kinderen naar huis toe gaan moet soms wel een drukke weg worden overgestoken. Het zebrapad zou een veilige oversteek moeten garanderen. Helaas kunnen de kinderen er niet op vertrouwen dat automobilisten stoppen voor de oversteekplaats. Regelmatig rijden automobilisten of fietsers door. Soms bewust, soms omdat de situatie rondom de oversteekplaats onoverzichtelijk is door geparkeerde auto's. Wat opvalt is dat deze onveilige situatie vaak wordt veroorzaakt door ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen en hen voor de deur willen afzetten. In het scholencomplex bevinden zich twee scholen, daarnaast zorgt de sporthal in de Vierstee ook voor de nodige verkeersbewegingen. Met name rond het in- en uitgaan van de scholen zorgt dit soms voor overlast. Gelukkig parkeren de meeste ouders hun auto op het parkeerterrein naast de Vierstee en lopen met de kinderen mee naar de school.

Wegomleggingen
Op de Julianaschool wordt ook aandacht besteed aan de verkeerssituatie rondom de school. Directeur Ella Prins: 'Regelmatig wordt de ouders gewezen op het parkeren, wanneer zij hun kinderen brengen en halen. De meeste ouders houden zich hier goed aan, omdat ze zien hoe gevaarlijk het is voor de school te parkeren of naast de school bij de flat buiten de gestelde parkeerplekken. Het probleem ligt vaak bij de 'oppassen' en 'grootouders'. Zij weten niet van de schoolafspraak af en zetten hun auto voor de uitgang of op de stoepen rondom de school'.

Navraag bij de basisscholen, die thans gehuisvest zijn in Het Lichtruim in Bilthoven (Wereldwijs en (tijdelijk) Regenboog) leert, dat er door de tijdelijk wegomleggingen en beperkte bereikbaarheid rondom de Melkweg e.o. geen echte wijziging valt op de merken in het gedrag van leerlingen en ouders bij het vervoer naar en van school. 

Meer berichten