Logo vierklank.nl
De meeste bedrijven zijn op deze manier bezocht door een team van diverse specialisten. (foto gemeente De Bilt)
De meeste bedrijven zijn op deze manier bezocht door een team van diverse specialisten. (foto gemeente De Bilt)

Grootschalige controle bedrijven Industrieweg Maartensdijk

Diverse overheidsdiensten hebben donderdag 11 juli in een gecoördineerde actie enkele tientallen bedrijven aan de Industrieweg in Maartensdijk gecontroleerd. Bij deze grootschalige controle is onder andere gekeken naar de bouwtechnische staat, brandveiligheid, de naleving van vergunningen en onwettige activiteiten.

De onaangekondigde controle vond plaats op initiatief van de gemeente De Bilt. Het gaat om een gecoördineerde actie van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Stedin, douane, belastingdienst, gemeente en politie.

Doel
Deze controle is de tweede uit een reeks controles van bedrijven in de gemeente De Bilt. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De bedrijfspanden zijn ook onderzocht op onwettige activiteiten. Bijvoorbeeld omdat er in het pand niet-vergunde activiteiten worden uitgeoefend of vanwege een vermoeden van witwassen, fraude, belastingontduiking of oneigenlijke concurrentie. Daarmee worden de maatschappij en bonafide bedrijven in bescherming genomen.

Resultaten
De gezamenlijke controle is goed verlopen en alle aanwezige ondernemers hebben hun medewerking verleend aan de controle. Er zijn onder andere milieuovertredingen, economische delicten en overtredingen van de brandveiligheidsvoorschriften geconstateerd. Ook Stedin en de douane hebben een enkele overtreding vastgelegd. De politie vond geen onregelmatigheden op het gebied van het strafrecht tijdens de controles.

Niet naïef
Burgemeester Sjoerd Potters is realistisch over de geconstateerde feiten: 'We moeten constateren dat de meeste bedrijven aan de Industrieweg hun activiteiten keurig binnen de regels uitvoeren. Ik had niet anders verwacht. Maar we moeten niet naïef zijn: er hoeft maar één pand tussen te zitten waar activiteiten gebeuren, die het strafrechtelijke daglicht niet kunnen verdragen. Dat kan zo'n heel bedrijventerrein een slechte naam bezorgen. Ondermijnende activiteiten passen niet bij goed ondernemerschap en bedreigen de veiligheid in een fijn dorp. We zullen daar samen met onze partners ferm tegen blijven optreden.' De versterkte aanpak van ondermijnende criminaliteit is een speerpunt in het gemeentelijke integrale veiligheidsplan.

Hulp
Criminele activiteiten vinden vaak stiekem plaats. Signalen vanuit de omgeving zijn daarom erg belangrijk. Meld verdachte situaties bij de politie via 0900-8844 of via Misdaad Anoniem 0800-7000. Online melden kan ook via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

HvdB

Meer berichten