Logo vierklank.nl
Een grote opkomst bij het beeld van Vrouwe Justitia op het plein voor de Rechtbank in Utrecht (foto HVB).
Een grote opkomst bij het beeld van Vrouwe Justitia op het plein voor de Rechtbank in Utrecht (foto HVB).

Hart VOOR Bilthoven bij bestuursrechter

Afgelopen maandag 15 juli diende bijna anderhalf jaar nadat de gemeente een bouwvergunning heeft afgegeven voor de nieuwbouw aan het Vinkenplein, bij de bestuursrechter in Utrecht het beroep van Hart VOOR Bilthoven tegen de gemeente over de bouwhoogte van deze nieuwbouw aan het Vinkenplein en de Melchiorlaan.

Hart VOOR Bilthoven (hierna HVB) is een koepel van bewonersorganisaties in en om het centrum van Bilthoven, die ruim 900 inwoners vertegenwoordigt. HVB maakte direct na het verlenen van de bouwvergunning formeel bezwaar tegen de bouwhoogte. Hart VOOR Bilthoven: 'De gemeentelijke adviescommissie bezwaarschriften heeft medio 2018 het bezwaar van HVB gegrond verklaard. Niettemin besloot het college eind september 2018 dit advies niet over te nemen en de bouwvergunning intact te laten. Een gesprek tussen HVB en de gemeente kwam ondanks herhaaldelijk aandringen vanuit HVB - niet tot stand, waarop HVB besloot de zaak voor te leggen aan de rechter'.

Waar gaat het om
In het participatietraject voorafgaand aan het bestemmingsplan had HVB gedaan gekregen de bouwhoogte aan de Melchiorlaan met één bouwlaag te verminderen. Het bestemmingsplan werd vervolgens op de nieuwe afspraken vastgelegd: de goothoogte en de bouwhoogte aan de Melchiorlaan werden verlaagd. HVB: 'Het goedgekeurde bouwplan 'Vinkenplein' voldeed volgens HVB echter niet aan de regels van het bestemmingsplan, omdat onder andere de goothoogte van de gevels aan de Melchiorlaan naar haar mening aanzienlijk hoger is dan de regels van het bestemmingsplan toelaten. Met name hiertegen besloot HVB bezwaar te maken'.

Participatie
In de komende Omgevingswet is volgens HVB participatie een heel belangrijke pijler, met als doel meer draagvlak en minder juridische procedures: 'Maar dit werkt uitsluitend als er wederzijds vertrouwen is en transparantie bij het nakomen en eventueel afwijken van afgesproken regels, zoals die in dit geval zijn vastgelegd in het bestemmingplan en het beeldkwaliteitsplan. Voor inwoners is rechtszekerheid een groot goed en niet alleen in deze case'.

Zitting
Tijdens de zitting is uitgebreid besproken op welke punten HVB als (informele) vereniging herkenbaar is en welke belangen zij vertegenwoordigt. Tijdens de zitting heeft het bestuur van de Bewonersvereniging Bilthoven Noord - die ook is aangesloten bij HVB - toegezegd dat als dat nodig zou zijn om de rechtszaak ook inhoudelijk te kunnen beoordelen, zij bij deze eveneens partij wilde zijn omdat zij (wel) een formele rechtspersoon vormt. Tevens maakte zij bekend dat de voorbereiding van de rechtszaak voor een aanzienlijk deel door hen is gesponsord. De rechter nam hier goede nota van.

Belangstelling
De rechtszaal zat vrijwel vol met toehoorders; naast inwoners, afkomstig uit de vele bewonersorganisaties die zijn aangesloten bij HVB ook vertegenwoordigers van andere partners van HVB. HVB heeft bij de rechter benadrukt dat ze uit verantwoordelijkheid om de 15 jaar durende verloedering van het centrum niet verder te frustreren, nooit uit was op een gerechtelijke procedure en dat HVB er alles aan heeft gedaan een rechtszaak te voorkomen. Vanwege de complexiteit van de zaak heeft de rechter toegezegd dat er niet direct, maar uiterlijk 26 augustus een uitspraak komt.

HvdB

Meer berichten