Logo vierklank.nl
Foto van een door hond of honden doodgebeten ree (foto Lex van Boetzelaer).
Foto van een door hond of honden doodgebeten ree (foto Lex van Boetzelaer).
Natuur & Milieu

Strengere controle natuurgebieden

De 'groene BOA 's' (boswachters met een (extra) opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar) hebben de juridische bevoegdheid om in de natuurgebieden waar ze werken toezicht te houden, te handhaven en daders van illegale activiteiten te verbaliseren. De politie trekt zich terug uit de buitengebieden en verlegt haar aandacht naar stad en dorp.

door Henk van de Bunt

Dat verhoogt de druk op de BOA 's, die tegelijkertijd steeds meer te maken krijgen met weerspannige en soms ook fysiek agressieve terreinbezoekers; 'Wanneer je bezoekers op hun gedrag aanspreekt is het niet de vraag óf je wordt uitgescholden maar hoe vaak'.

Samenwerking
Provinciaal woordvoerder Rik van Druten licht in een persverklaring nader toe: 'Handhavers en toezichthouders gaan meer samenwerken om dreigende verloedering in de Utrechtse natuurgebieden een halt toe te roepen. Een coalitie van de provincie, RUD, natuurbeheerders en particuliere landgoedeigenaren gaan provincie-breed de inzet van
BOA's op elkaar afstemmen. Gezamenlijk bepalen ze voortaan jaarlijks hun speerpunten'. 'De druk op het buitengebied neemt op allerlei manieren toe', motiveert gedeputeerde Mariëtte Pennarts (handhaving), 'variërend van overtredingen van groene wet- en regelgeving tot schending van openbare orde en veiligheid. En alle overheden en terrein beheerders hebben er last van'.

Veilig
'Samen met natuurbeheerders spannen wij ons enorm in voor meer en betere natuur', zegt Pennarts collega Mirjam Maasdam, gedeputeerde natuur & landschap. 'Dan moeten we er ook voor zorgen dat iedereen veilig van die natuur kan genieten'. De provincie subsidieert hiervoor het extra toezicht van terreinbeheerders en particuliere grondeigenaren met 17 euro per hectare opengesteld natuurterrein. Voor de 20.000 hectare opengesteld natuurterrein in heel Utrecht komt dat neer op 340.000 euro per jaar. Jaarlijks trekt de provincie al sinds 2016 een kwart miljoen uit voor extra groene BOA's en verbetering van het toezicht in het buitengebied.

Betrokken
Een groot aantal organisaties is betrokken bij de samenwerking: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Utrecht Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, Landgoed den Treek, RUD Utrecht en de provincie. Daarnaast worden ook de politie, Recreatie Midden-Nederland, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waterschappen, gemeenten, hengelsportverenigingen en wildbeheereenheden bij het initiatief betrokken. Otto van Boetzelaer (Landgoed Eyckenstein) vult aan: 'Het Toezicht & Handhavingsakkoord is een belangrijke mijlpaal en een bevestiging dat door goede samenwerking natuurdoelen bereikt kunnen worden'.

Controle
De BOA's moeten bijdragen aan het voorkomen van eventuele conflicten en dragen door hun aanwezigheid bij aan een grotere sociale veiligheid in de natuurgebieden. Met name op loslopende honden, paardrijden waar dat niet is toegestaan, fietsen en mountainbiken over wandelpaden en/of buiten de daarvoor bestemde routes, voor zonsopkomst en na zonsondergang verblijven in een natuurgebied, verstoring door muziek, vuur of ongeoorloofde recreatie en fout parkeren zal veelvuldiger op worden gecontroleerd.

Meer berichten