Logo vierklank.nl
Naast een uitgiftepunt op de locatie Sweco zijn er ook uitgiftepunten bij het Science Park Bilthoven en het Berg en Bosch-terrein (foto). [foto Henk van de Bunt]
Naast een uitgiftepunt op de locatie Sweco zijn er ook uitgiftepunten bij het Science Park Bilthoven en het Berg en Bosch-terrein (foto). [foto Henk van de Bunt]
Algemeen

Veel vraag naar deelfietsen

In 2018 is een proef gestart met deelfietsen in de gemeente De Bilt. Uit de evaluatie is gebleken dat zowel werkgevers, gemeente als leverancier positief zijn over de proef. In het afgelopen jaar was een behoorlijke stijging te zien in het gebruik van de zogenoemde campusbikes. Deze voorziet duidelijk in een behoefte in het voor- en natransport na een bus- of treinrit. Dat is onder meer een gevolg van uitbreiding van de uitgiftepunten bij grote werkgevers. Naast een uitgiftepunt op de locatie Sweco zijn ook uitgiftepunten in gebruik genomen bij het Science Park Bilthoven en het Berg en Bosch-terrein. Ook de uitgiftepunten bij het 'Tunneltje De Bilt' en station Bilthoven zijn succesvol.

Het College blijft graag ruimte geven aan de campusbikes en heeft besloten deze deelfietsen voor onbepaalde tijd te faciliteren. Daartoe behoudt men de huidige uitgiftepunten, verdubbelt men de capaciteit bij 'Tunneltje De Bilt' en plaatst men een extra uitgiftepunt aan de noordzijde van station Bilthoven. Naast de campusbikes, gaat een nieuwe speler in de gemeente Utrecht deelfietsen inzetten om het Utrecht Science park bereikbaar te houden. Het College faciliteert deze ontwikkeling door enkele van de bestaande stallingen open te stellen voor het stallen en weer meenemen van de deelfietsen van deze nieuwe speler. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze fietsen op elke gewenste locatie in onze gemeente kunnen worden achtergelaten.

Het College constateert, dat ook de OV-fiets goed gebruikt wordt. Regelmatig zijn de OV-fietsen bij station Bilthoven niet meer voorradig. Samen met de Provincie Utrecht dringt het College bij de beheerder van de OV-fietsen aan om te zorgen voor een voldoende aanbod.

HvdB

Meer berichten