Logo vierklank.nl
Woensdag 6 februari organiseerden politieke partijen uit De Bilt gezamenlijk een provinciaal verkiezingsdebat in De Vierstee in Maartensdijk. Voor veel geïnteresseerden een goede gelegenheid kennis te maken met lijsttrekkers en de standpunten van hun partij..
Woensdag 6 februari organiseerden politieke partijen uit De Bilt gezamenlijk een provinciaal verkiezingsdebat in De Vierstee in Maartensdijk. Voor veel geïnteresseerden een goede gelegenheid kennis te maken met lijsttrekkers en de standpunten van hun partij..
Politiek

Over windturbines, de Uithoflijn en de maximumsnelheid

De financiële overschrijdingen bij de Uithoflijn, de plaatsing van windturbines en de krappe woningmarkt zorgden woensdagavond bij het eerste provinciaal verkiezingsdebat in De Vierstee in Maartensdijk voor enig vuurwerk. Het debat was een initiatief van de gezamenlijke politieke partijen uit de gemeenteraad in De Bilt en was het eerste debat precies zes weken voor de verkiezingen en past daarmee in een prille traditie. Ook vier jaar geleden was de aftrap in deze gemeente.

Aan het debat namen lijsttrekkers deel van twaalf van de veertien partijen bij de statenverkiezingen op 20 maart. Alleen Denk en Forum voor Democratie ontbraken. Bart van Gerwen was de discussieleider en als lijsttrekker c.q. woordvoeders waren André van Schie (VVD), Rob van Muilekom (PvdA), Huib van Essen (GroenLinks), Hiltje Keller (Partij voor de Dieren), Derk Boswijk (CDA), Marc de Droog (D66), Arne Schaddelee, (ChristenUnie), Andrea Poppe (SP), Mieke Hoek (50PLUS), Bertrick van den Dikkenberg (SGP), Roy Luca (U26Gemeenten) en René Dercksen (PVV) naar het Maartensdijkse afgereisd.

Prikkelend
De eerste helft van het debat verliep aan de hand van stellingen, die de partijen zelf hadden aangeleverd. Dat leidde aanvankelijk tot een weinig prikkelende vertoning. Pas toen de plaatsing van windturbines ter sprake kwam ontbrandde het debat. René Dercksen (PVV) riep op te stoppen met investeren in wat hij 'klimaathysterie' noemt. Christen Unielijsttrekker Arne Schaddelee deed juist een appel op gemeenten om mee te werken aan plaatsing van windturbines. Dercksen hekelde het rendement en de subsidie die ermee gemoeid is. 'Niks doen helpt al helemaal niet', schamperde Schaddelee.

Uithoflijn
Ook toen de miljoenenoverschrijdingen bij de Uithoflijn ter sprake kwamen, ontbrandde even het debat. Roy Luca, lijsttrekker van debutant U26Gemeenten verweet de huidige coalitie 'waardeloos en onfatsoenlijk bestuur' vanwege de miljoenenoverschrijdingen bij de Uithoflijn. Huib van Essen, lijsttrekker van coalitiepartij Groen Links, erkende ook geschrokken te zijn van de extra kosten voor de tram, maar bepleitte de onderzoeken van de accountant af te wachten.

Bondje sluiten
Van Essen probeerde nog een bondje te sluiten met VVD-lijsttrekker André van Schie voor het verlagen van de maximumsnelheid op provinciale wegen in De Bilt. Die liet zich daartoe niet verleiden: 'Over enkele maanden verschijnt het nieuwe Verkeers- en Vervoersplan, laten we daar even op wachten', aldus van Schie, waarop Van Essen zich tot de zaal richtte: 'Als u wilt wachten, stem dan VVD, als u wilt dat er direct iets gebeurt Groen Links'.

WE

Meer berichten