Logo vierklank.nl
Connie Brouwer en Menno Boer dienden de motie in waarmee het onderzoek kon starten.
Connie Brouwer en Menno Boer dienden de motie in waarmee het onderzoek kon starten.
Politiek

Onderzoek naar klachten Veilig Thuis en SAVE

door Guus Geebel

In de gemeenteraadsvergadering van 8 november jl. diende Connie Brouwer (Fractie Brouwer) een motie in waarin zij vraagt onderzoek te doen naar klachten over Veilig Thuis en SAVE. De motie was mede ondertekend door Menno Boer (SP) en kreeg steun van de raad.

Aanleiding om de motie in te dienen was eenzelfde oproep in de Utrechtse gemeenteraad waar raadsleden zich zorgen maken over het functioneren van deze instellingen. Brouwer constateerde dat die zorgen ook in de gemeente De Bilt worden geuit en vroeg de raad daarom draagvlak te bieden aan een gerichte uitvraag aan mensen die zorgen hebben over Veilig Thuis en SAVE. Het onderzoek in de gemeente De Bilt, dat in november werd opgestart is nu in volle gang. Een aantal bezorgde raadsleden doet voor dit onderzoek een oproep om ervaringen met deze instellingen, of die nu positief, neutraal, of negatief zijn, per e-mail te sturen naar jongereninzorg@debilt.nl.

Zorgvuldig
Connie Brouwer benadrukt dat met de inbreng zeer zorgvuldig wordt omgegaan. 'We zullen als bezorgde raadsleden heel zorgvuldig met uw inbreng omgaan en ervoor zorgen dat uw inbreng op geen enkele wijze herleidbaar is op u en uw gezin. De gegevens worden na de inventarisatie vernietigd. Uw klachten én uw complimenten of opmerkingen zijn meer dan welkom. Ze zullen ons helpen om de jeugd en hun ouders beter te kunnen helpen. We vinden dat zeker ook de jongere inwoners van De Bilt het verdienen om goed op weg geholpen te worden. Veilig en gezond naar volwassenheid.' Connie Brouwer heeft binnenkort samen met de wethouder een onderhoud met de regiomanager van SAVE.  

Veilig Thuis
Veilig Thuis is er voor jeugdigen en volwassenen en is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Veilig Thuis geeft advies, consult en leidt toe naar passende hulp. Doet onderzoek naar zorgen over onveiligheid, verzorgt crisisinterventie, voert aanpak huiselijk geweld uit, voert de procesregie bij een tijdelijk huisverbod en verzorgt motiveringstrajecten voor volwassenen. Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie, en de SAVE-teams. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken.

SAVE
Gebiedsgerichte SAVE-teams richten zich specifiek op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, waar vragen of zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen, geeft advies en consult bij zorgen rondom de veiligheid van jeugdigen, voert in afstemming met Veilig Thuis onderzoek naar zorgen over de veiligheid van jeugdigen uit, biedt hulp en begeleiding, zowel in het vrijwillig kader als bij een gedwongen maatregel en zorgt voor crisishulp.

Meer berichten