Logo vierklank.nl
Het bestuur van Warm Hart met v.l.n.r.: Corrie Tersteeg secretaris, Ad Tersteeg penningmeester, Henny van Engelen voorzitter, Cindy van Engelen algemeen bestuurslid.
Het bestuur van Warm Hart met v.l.n.r.: Corrie Tersteeg secretaris, Ad Tersteeg penningmeester, Henny van Engelen voorzitter, Cindy van Engelen algemeen bestuurslid.

Stichting Warm Hart

door Kees Diepeveen

Alle sociale activiteiten die tot voor kort door het Rode Kruis werden uitgevoerd in De Bilt en Maartensdijk zijn vanaf 1 januari 2019 ondergebracht bij de stichting Warm Hart. In de praktijk komt het erop neer dat vrijwel alle vrijwilligers, die vroeger de sociale activiteiten van het Rode Kruis verzorgden, zich nu voor stichting Warm Hart inzetten.

Aan het woord zijn Ad en Corrie Tersteeg en Henny en Cindy van Engelen. Zij vormen het bestuur van de stichting Warm Hart. Het afgelopen jaar hebben zij zich enorm beijverd om als zelfstandige organisatie verder te kunnen gaan om tenminste de activiteiten voort te kunnen zetten zoals die vorige jaren onder de vlag van het Rode Kruis plaatsvonden. Vooralsnog lijkt het bestuur hierin geslaagd.

Warmte
Corrie Tersteeg: 'Wij vinden dat de naam Warm Hart heel mooi past bij onze stichting. Rood is de kleur van warmte en is ook die van het Rode Kruis waar we vandaan komen. Officieel is de naam stichting Sociaal Warm Hart maar we vinden de naam Warm Hart passender'. Ad Tersteeg: we wilden graag in 2019 starten. Dit jaar kunnen we nog terugvallen op het Rode Kruis en dingen bespreken wanneer nodig. Dit kan tot januari 2020. Dan moet het landelijk transitieproces van het Rode Kruis voltooid zijn en zijn we geheel zelfstandig'.

Oud papier
Warm Hart huurt zaalruimte van het Rode Kruis. In Maartensdijk in Toutenburg en in De Bilt in de Rinnebeek. Dit jaar nog tegen een gereduceerd tarief. Ad Tersteeg: 'Het Rode Kruis komt ons wel tegemoet. De opbrengsten van het oud papier ophalen komen nu naar Warm Hart. Daarvan kunnen we mede de huur van beide panden betalen. Het oud papier is onze belangrijkste inkomstenbron. Maar bij het ophalen daarvan kunnen we wel hulp gebruiken. Mensen die Warm Hart een warm hart toedragen en die ons daarbij willen helpen zijn van harte welkom.'

Vrijwilligers
Henny van Engelen: 'Wij kennen geen lidmaatschap. Onze bezoekers betalen een kleine bijdrage voor een activiteit zoals de koffieochtenden, samen eten en oudejaarsavond vieren. Voor de dagtochten en een weekje uit gelden gereduceerde tarieven. We gaan dit jaar ervaren of het allemaal lukt en of we dingen anders moeten gaan doen en mogelijk zelfs uitbreiden met andere activiteiten. We zullen het zien'. Cindy van Engelen vult aan: 'gelukkig is 99% van de vrijwilligers meegegaan naar Warm Hart. Daarom kunnen we het reguliere programma voorzetten. Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers dat geeft nog meer mogelijkheden'.

Website
De website moet nog opgezet worden en ook moeten er folders gemaakt worden om meer bekendheid te krijgen. Vooral bij de verzorgingshuizen in De Bilt waar het bestuur graag de bewoners wil attenderen op de activiteiten van Warm Hart. Henny van Engelen: 'We willen graag nieuwe gezichten zien. Op 30 maart houden we een Verkoopdag met onder andere een Rad van Avontuur in Dijckstate in Maartensdijk. Hiermee willen we extra gelden verwerven om onze activiteiten te ondersteunen'.

Omdat de stichting Warm Hart nog geen website heeft kan informatie ingewonnen worden via email: secretariaat@stichting-warmhart.nl of bellen met voorzitter Henny van Engelen via 0346 212729.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>