Logo vierklank.nl
Op Tuinstraat 3 zullen twee appartementen komen.
Op Tuinstraat 3 zullen twee appartementen komen.
Zakelijk

't Hoekie verkocht

Medio 2018 is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt onderhandelingen gestart met Kinderdagverblijf Vriendjes over de verkoop van het eigendom aan de Professor Doctor T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt (voorheen Buurthuis 't Hoekie). E.e.a. heeft tot een zakelijke overeenkomst geleid. Het Kinderdagverblijf Vriendjes heeft de verhuizing, die daarvan een gevolg is, gepland in augustus 2019.

Oogmerk was om zo tevens te voorzien in de verplaatsing van het kinderdagverblijf dat nu is gehuisvest op de locatie Tuinstraat 3/Jasmijnstraat 6 in De Bilt. De onderhandelingen hebben geleid tot overeenstemming op basis van een marktconforme waarde. Het voortbestaan van Kinderdagverblijf Vriendjes in de kern De Bilt en in een groter pand dan op de huidige basislocatie Tuinstraat 3 is zodoende gewaarborgd en tegelijk komt een einde aan de bestaande verkeersoverlast rond de locatie Tuinstraat/Jasmijnstraat. Met de omwonenden van de locatie Professor Doctor T.M.C. Asserweg 2 heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden over de vestiging van het kinderdagverblijf. Ter plaatse zullen extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Tuinstraat
Als gevolg van de transactie komen het pand Tuinstraat 3 en het aangrenzende achter-terrein en deel van het gebouw Jasmijnstraat 6 vrij. Tuinstraat 3 blijft in eigendom van Vriendjes en Jasmijnstraat 6 is gemeentelijk eigendom. Afgesproken is om het pand Tuinstraat 3 te herbestemmen voor maximaal twee appartementen. Voor de locatie Jasmijnstraat 6 is het de bedoeling om een plan uit te werken voor herontwikkeling.

HvdB

Meer berichten