Logo vierklank.nl

Toekomst van onze ziekenhuizen en de zorg

Vrijdag 1 februari a.s. organiseert SP De Bilt samen met het Nationaal Zorgfonds een bijeenkomst over de toekomst van onze ziekenhuizen en de zorg. Teamleden van Het Nationaal Zorg Fonds zijn aanwezig: Rogier Botting (fysiotherapeut) en Coby Groenendijk (psychiater en mede oprichter Nationaal Zorgfonds). Tevens is Danielle ten Klooster aanwezig, zij is fractiemedewerkster Zorg in de Tweede Kamer voor de SP.

Ook in de gemeente De Bilt zijn er bezuinigingsplannen in de maak. Het huidige college kiest er uit eigen beweging voor om de komende 4 jaar 2,1 miljoen euro te bezuinigen op WMO, jeugdzorg, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen.

Kernwoorden zijn: Strenger aan de poort, fraudebestrijding, afschalen van zorg, toegang tot jeugdzorg strenger beoordelen, robuust contractmanagement, kritische aansturing. De zorg is getransformeerd in een bureaucratisch protocol, dat zo onpersoonlijk mogelijk wordt uitgevoerd.

Locatie: Achterzaal Eetcafé Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32, Bilthoven, inloop vanaf 19.30 uur, start van het programma om 20.00 uur. De avond is gratis toegankelijk.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>