Logo vierklank.nl
Roy Chowdhury ontvangt uit handen van burgemeester Sjoerd Potters de Medaille van Verdienste in Zilver van de gemeente De Bilt.
Roy Chowdhury ontvangt uit handen van burgemeester Sjoerd Potters de Medaille van Verdienste in Zilver van de gemeente De Bilt.
Politiek

Steunpunt Vluchtelingen viert zilveren jubileum

door Guus Geebel

Met een gevarieerd programma vierde Steunpunt Vluchtelingen De Bilt op vrijdag 17 januari in de volle theaterzaal van Het Lichtruim het 25-jarig bestaan. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Siavash Alita Freshi. Het jubileumfeest werd met hapjes en drankjes afgesloten op het Plein van Wereldwijs in Het Lichtruim.

Na een welkomstwoord door coördinator Hanneke Eilers van het Steunpunt houdt Adri Peters voorzitter van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt een toespraak. Hij schetst de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar en noemt het feit dat zoveel mensen bereid zijn zich voor vluchtelingen in te zetten een feest waard. De Stichting Vluchtelingenwerk De Bilt-Maartensdijk werd op 14 december 1993 door een kleine groep initiatiefnemers opgericht. Peters vertelt dat er toen veel steun van de gemeente was en dat die er nog steeds is. Hij noemt de betrokkenheid van de toenmalige burgemeester Tchernoff en de ambtenaren, die in het begin zelfs meubilair kwamen aandragen. 

Vrijwilligers
Adri Peters vertelt dat vooral de afgelopen drie jaar, toen het aantal statushouders dat in de gemeente kwam wonen verdrievoudigde, duidelijk werd hoe noodzakelijk het werk van het Steunpunt is. 'Maar ook werd duidelijk hoe ons werk gedragen wordt door velen, want ook toen lukte het om al die nieuwkomers te blijven begeleiden, dankzij verhoogde inspanning van de vele vrijwilligers.' Er zijn nu meer dan 150 vrijwilligers op velerlei gebied werkzaam voor het Steunpunt. Adri Peters dankt de coördinatoren Hanneke Eilers, Linda de Kruijff en Barbara Oosterwaal. 'Zij hebben in de periode van grote drukte geweldige ondersteuning geboden aan nieuwe en reeds werkende vrijwilligers. Zij wisten mensen altijd weer te inspireren.'

Boek
Ter gelegenheid van het jubileum heeft de schrijfster Tineke Hendriks een boek samengesteld, op basis van vele uitvoerige gesprekken met cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden over hun ervaringen bij het Steunpunt. Het boek is bedoeld als aandenken en geschenk voor iedereen die op een of andere wijze bij het Steunpunt betrokken is of is geweest. 'Wij hopen dat dit boek ook weer nieuwe mensen zal inspireren om zich als vrijwilliger in te zetten voor het werk van het Steunpunt.' Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan wethouder Anne Brommersma die ook een toespraak hield evenals Hinnejan Elswijk, voorzitter van het Steunfonds Vluchtelingen De Bilt, die een cheque van 2.500 euro overhandigde. De stichting heeft als doel het verlenen van financiële steun aan vluchtelingen in de gemeente De Bilt, voor zover het noden betreft die buiten de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente De Bilt of andere overheid.

Ervaringen
Of mensen in staat zijn geweest een nieuw bestaan op te bouwen, hangt van veel factoren af. Factoren in henzelf zoals het verwerken van trauma's en of ze hun veerkracht en optimisme hebben kunnen behouden. Ook factoren buiten henzelf als tolerantie in de samenleving, regelgeving, opleidingsmogelijkheden en of werkgevers bereid zijn ze een kans te geven. Al die factoren spelen mee en elke vluchteling heeft zijn of haar eigen unieke verhaal. Saber Alizai, Nariné Khenkikian en Parisa Rostami vertellen over hun ervaringen die over het algemeen positief zijn, maar soms ook teleurstellend als het gaat om het erkennen van genoten opleidingen in het land van herkomst.

Onderscheidingen
Burgemeester Sjoerd Potters feliciteert het Steunpunt met het jubileum en reikt aan twee vrijwilligers een onderscheiding uit. Hij richt zich eerst tot Gerda Terlingen, één van de oprichters van het Steunpunt. Zij werd in 1992 lid van de eerste vluchtelingenwerkgroep van de gemeente. Vanaf die tijd heeft zij zich zeer intensief met Vluchtelingenwerk bezig gehouden. Tot 2003 zette zij zich in als maatschappelijk begeleider. In 2009 kwam zij weer, bij het Steunpunt werken, maar nu als taalcoach. 'Zij heeft zich met groot enthousiasme ingezet voor alle dingen die bij maatschappelijke begeleiding komen kijken. Belangrijk waren in de begintijd de zogenaamde ROA-huizen, waarin asielzoekers mochten verblijven in afwachting van de procedure. Voor deze mensen moest heel veel geregeld worden. Dat kostte enorm veel tijd en inzet van de vrijwilligers. Uit een interview citeert de burgemeester Gerda die in 1996 zei: 'Door een klein beetje moeite te doen, kunnen wij deze mensen iets bieden, al zullen ze zich nooit zo heerlijk voelen als ik in mijn eigen land.' De burgemeester reikt haar vervolgens de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt uit.

Medaille van Verdienste
Vervolgens richt de burgemeester zich tot de oorspronkelijk uit India afkomstige Roy Chowdhury, die op Koninginnedag 1996 in de gemeente De Bilt kwam wonen. Roy Chowdhury,ontvangt uit handen van de burgemeester de Medaille van Verdienste in Zilver van de gemeente De Bilt. Hij werkt al 23 jaar als vrijwilliger bij het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. 'Het kenmerkende van zijn werkwijze is dat hij naast het spreekuur houden in de avonduren, de mensen thuis bezoekt.' Roy Chowdhury brengt op zondag altijd een bezoekje aan al zijn cliënten. Hij ondersteunt mensen in alle opzichten bij hun eerste stappen in Nederland. Maar ook in de jaren daarna blijft hij de mensen bezoeken en contact houden. Roy Chowdhury heeft in al deze jaren een enorm netwerk opgebouwd. Ook voor de collega-vrijwilligers is zijn wijsheid en ervaring van grote betekenis. 'Het samen met de mensen dingen doen, vindt hij enorm belangrijk.'

Meer berichten