Logo vierklank.nl
Jacques Reijniers voor het pand op het adres Koningin Wilhelminaweg 477 te Groenekan, de voormalige huisvesting van het kantoor van de Eerste Stichtsche Kopergieterij en Metaalwarenfabriek (ESKEM). Tot het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw was het kantoor van dit bedrijf hier gevestigd.
Jacques Reijniers voor het pand op het adres Koningin Wilhelminaweg 477 te Groenekan, de voormalige huisvesting van het kantoor van de Eerste Stichtsche Kopergieterij en Metaalwarenfabriek (ESKEM). Tot het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw was het kantoor van dit bedrijf hier gevestigd.
Zakelijk

Kennis over ondernemingen gevraagd

door Henk van de Bunt

'Wie helpt de historische kennis over de vele ondernemingen in de gemeente De Bilt vergroten'? Deze vraag stelt Jacques Reijniers, het nieuw aangetreden redactielid van het Online Museum De Bilt.

'Vele (soms prominente) industrieën hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan onze welvaart en ons land ook vaak op de wereldkaart gezet. Het innovatief vermogen en het ondernemerschap van vele industriëlen hebben - door de eeuwen heen - hier voor gezorgd. Veel ondernemingen zijn niet meer actief in hun oorspronkelijke vorm: soms gestopt, soms onder een andere naam doorgegaan, soms van koers veranderd door de ontwikkelingen, enz. Maar gelukkig hebben we ook nog vele ondernemingen met een lange staat van dienst. Zo ook in de gemeente De Bilt. Allen hebben ontegenzeglijk een bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen van onze gemeente. De afgelopen decennia is door de Historische Kring D'Oude School een eerste interessante analyse verricht naar bedrijven, die in de gemeente hebben bestaan. Zij hebben dit ook reeds gerubriceerd', aldus interim-manager Reijniers. Ook met de Historische Vereniging Maartensdijk zijn er contacten gelegd.

Jongeren
Bij Reijniers bestaat de indruk, dat veel bedrijven een motor zijn geweest voor de ontwikkeling van de gemeente De Bilt in al haar facetten: 'Enkele voorbeelden: woningen, winkels, openbaar vervoer, energievoorzieningen, voedsel, infrastructuur, scholen. Ook kan een beeld gevormd worden over de visie van de gemeentebesturen door de decennia heen met betrekking tot het karakter van de gemeente De Bilt. Vanuit het verleden kunnen we zodoende ook veel leren over de huidige situatie van en in de gemeente voor de inwoners, maar ook voor mogelijke ontwikkelingen over onze toekomst. Het Online Museum De Bilt vormt een prachtig en inspirerend platform om dit toegankelijk, zichtbaar en beschikbaar te maken. Zo kan ook een jongere doelgroep in onze gemeente bereikt worden. Ook het thema Industrieel Erfgoed dient hier deel van uit te maken'.

Kennis
Reijniers vervolgt: 'Het is mijn overtuiging dat er binnen de gemeente De Bilt nog verschillende inwoners zijn die (historische) kennis hebben van de ondernemingen die in onze gemeente hebben bestaan en/of nog bestaan; ons industrieel erfgoed. Deze inwoners kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de inhoud van de te publiceren informatie op het Online Museum De Bilt. Het kan ook zijn dat er inwoners nog historisch interessant (referentie) materiaal hebben hiervoor. Van harte roep ik deze inwoners op om contact op te nemen via bv@jacques-reijniers.com. Zo kunnen we door samenwerking onze kennis en inzichten in en over onze mooie gemeente De Bilt met betrekking tot haar interessante (industrieel) erfgoed vergroten.

Meer berichten