Logo vierklank.nl
Dat wil ik effe kwijt.....

Dat wil ik 'altijd' (al) kwijt…

Van tradities moet je afblijven, vinden veel mensen. Maar Zwarte Piet moet weg, vinden anderen. Nou vind ik Zwarte Piet niet zo'n heel interessante discussie. Ja, sommige mensen worden erdoor geraakt en dat is spijtig. Ik gun deze mensen het idee dat we leven in een wereld die met iedereen rekening houdt. Van mij mag Piet alle kleuren hebben van de regenboog. Dat doet aan de traditie niets af en ook niet aan het plezier van de kinderen.

Een andere Nederlandse traditie is 'Vuurwerk'. Al jaren een onderwerp dat m.i. minder aandacht krijgt dan zou kunnen c.q. moeten. Ik hoor zoveel geluiden om me heen (letterlijk) van afschuw, verontwaardiging, onbegrip en verdriet dat ik toch een keer mijn stem wil laten horen betreffende deze Nederlandse traditie: eigenlijk en eindelijk wil ik het op de plaatselijke en politieke agenda hebben.

Gezicht
Het is een prachtig gezicht, vuurwerk, en voor sommigen is het spannend om het af te steken. De vraag is alleen of dat opweegt tegen de bezwaren? Even op een rijtje in willekeurige volgorde:

· Kans op fysieke schade

· Milieuschade

· Smog (COPD)

· Afval op de aarde en in het water

· Angst bij mens en dier

· Gevaar (opslag en vervoer)

· Verspilling (grondstoffen, geld)

· Kosten (opruimen, hogere premie voor de schadeverzekering, premies ziektekosten verzekering enz.)

Vuurwerkzones
Het alternatief om tegemoet te komen aan de mensen die plezier hebben in het afsteken van vuurwerk: Braakliggende (industrie)gebieden - afgezet met hekken - waar mensen zelf hun eigen vuurwerk kunnen afsteken. Zij betalen voor de opruimwerkzaamheden en het gereedstaan van politie, brandweer en ambulances. Buiten de afzetting zijn kijkers welkom.

Tenslotte leven we in een vrij land en gun ik iedereen zijn plezier.

Inde van Erven - Bilthoven

Meer berichten