Logo vierklank.nl
RWS noemt het viaduct in Hollandsche Rading ‘Egelshoek’. Egelshoek is een buurtschap in de gemeente Hilversum.
RWS noemt het viaduct in Hollandsche Rading ‘Egelshoek’. Egelshoek is een buurtschap in de gemeente Hilversum.
Politiek

Naamgeving houdt de gemoederen bezig

De (nieuwe) naamgeving van de viaducten in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading in de verbrede A27 blijft de gemoederen in met name de kernen van de oude gemeente Maartensdijk bezig houden. Eerder al werd door de Historische Vereniging Maartensdijk (HVM) hiervoor aandacht gevraagd en de HVM was ook meer dan teleurgesteld met een eerste reactie.

door Henk van de Bunt

Penningmeester Gé Veldhuijzen van de HVM destijds: 'De naamgeving van de viaducten in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading heeft ons bijzonder verbaasd. In Groenekan staat er op het viaduct opeens Ruigenhoek, terwijl het fort ruim een kilometer verder westwaarts ligt. In Maartensdijk verschijnt de naam 'Achttienhoven' op het (vernieuwde) viaduct, terwijl deze voormalige gemeente pas ongeveer 2,5 kilometer richting Westbroek lag en in Hollandsche wordt het viaduct (Egelshoek) vernoemd naar een deel van de burgerlijke gemeente Hilversum'. Ook historicus Anne Doedens reageerde verbaasd en teleurgesteld.

Krochten
Melanie Mulder reageerde namens Rijkswaterstaat (RWS): 'Op de oude viaducten stond geen naam en dus zijn de originele namen uit de dossiers van Rijkswaterstaat overgenomen'. Rudy Klunder (Omgevingsmanager A27/A1) bevestigt dit nogmaals: 'Wij ondernemen nu geen actie inzake eventuele aanpassingen qua naamgeving. Bij de aanleg van de A27 is dit met de gemeente besproken en die naamgeving is aangehouden en nu meer zichtbaar op de onderdoorgangen'. Anne Doedens: 'Zo wordt terechte en als positief en opbouwend te duiden kritiek weggesluisd in de krochten de bureaucratie. Jammer en niet de eerste keer'. Gé Veldhuijzen (HVM) is ook teleurgesteld. 'Zoals RWS het formuleert hebben zij het plan voor de aanleg met de gemeente De Bilt besproken. Het grote verschil met vroeger is dat er nu aanduidingen van de (onjuiste) namen, die reeds in hun oude dossiers voorkwamen, op de viaducten zijn geplaatst, waardoor vergissingen met mogelijk grote gevolgen bij hulpdiensten mogelijk zijn. Met het oog op de veiligheid proberen wij nog steeds om de dubbelzinnige naamgeving van tafel te krijgen en deze te laten vervangen door namen die maar voor één uitleg vatbaar zijn'.

Alarm
HVM-voorzitter Gert Jan Weierink is district-voorzitter bij Veilig Verkeer Nederland: 'Stel dat op donkere zaterdagavond iemand tegen een pijler van een van de viaducten A 27 rijdt, hopelijk gaat de eerste de beste die dit ziet het alarmnummer bellen. Dan wordt er ongetwijfeld gevraagd of een nadere plaatsaanduiding zichtbaar is. Degene die belt komt niet uit de buurt en ziet in Groenekan de naam Ruigenhoek, in Maartensdijk de naam Achttienhoven en in Hollandsche Rading de naam Egelshoek waarna deze namen aan de uitrukkende hulpdiensten wordt doorgegeven. De kans is zeer groot dat de hulpdiensten arriveren op - of zelfs in - de verkeerde plaatsen, zoals de dr. Welfferweg of bij het vakantiepark Egelshoek - eventueel het buurtschap Egelshoek aan de rand van Hilversum - dus enkele kilometers van de plaats van het echte ongeval. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor vele kostbare minuten verloren gaan om mensen te kunnen redden en de ramp te kunnen bestrijden. Naar mijn mening is de gemeente ondoordacht is geweest met het doorgeven van deze namen aan RWS'. Veldhuijzen vult aan: 'Hieruit blijkt maar weer dat zelfs voor een organisatie als Rijkswaterstaat het niet voldoende doordacht is om zonder nader overleg zomaar een naam op een weg of object te plaatsen. De Historische Vereniging Maartensdijk doet nu een uiterste poging om de diensten die over onze veiligheid zouden moeten waken hierover wakker te schudden. Hiertoe hebben wij ook een dringend bericht aan de Commissie Straatnaamgeving van de gemeente De Bilt gestuurd'.

Archieven
Dick de Jager antwoordt namens de gemeente De Bilt: 'Wij duiken onze gemeentelijke archieven in en doen een poging te achterhalen hoe en tussen wie destijds eventuele afspraken over de naamgeving van de viaducten zouden zijn gemaakt en of dat mogelijk schriftelijk is vastgelegd. Ik hoop dat het wat gaat opleveren en of dat antwoord geeft op de door de HVM gestelde vragen. In zijn algemeenheid is het niet aan de gemeente om een mening te hebben over de vormgeving van kunstwerken van RWS. Vooralsnog kunnen we dus niets zeggen over de juist- of onjuistheid van de namen van de viaducten'.

Meer berichten