Logo vierklank.nl
Volgens het drietal zijn deze oplaadplekken overbodig.
Volgens het drietal zijn deze oplaadplekken overbodig.
Politiek

Geen invalideparkeerplaats in Van Heemstrakwartier

In een open brief aan de gemeenteraad en het College van de gemeente De Bilt appelleert een drietal bewoners van het Burgemeester van Heemstrakwartier tegen de onmogelijkheid een mindervalideparkeerplaats aan te kunnen leggen.

Bewoner Otto Oussoren: 'Onze hoek van het Heemstrakwartier is actief en betrokken bij de wijk. Vanuit onze zorg voor de medemens en de aandacht voor de toegankelijkheid van de wijk voor iedereen vragen wij het College en de raad - mede naar aanleiding van de recent gerealiseerde maar overbodige elektrische oplaadplekken - om de toegankelijkheid van onze wijk voor minder valide bewoners en bezoekers te verbeteren door meer invalideparkeerplaatsen te realiseren'.

Toegankelijkheid
Bewoner Ed Schrijen vervolgt: 'Wij zijn al enige tijd bezig geweest om in onze hoek tenminste één algemene invalideparkeerplaats aan te laten leggen. Op basis van gemeentelijke criteria heeft de ambtenarij dit verzoek niet gehonoreerd. Dat is vreemd in het kader van de uitgesproken aandacht voor de voorzieningen voor mindervaliden en de uitvoering va de WMO. In onze hoek alleen al zijn meerdere bewoners minder goed ter been of helemaal invalide. De uitleg van de gemeente voor de afwijzing is nooit gekomen. Recent is er op een prominente plek een bord geplaatst dat twee parkeerplekken aanwijst voor de plaatsing van elektrisch oplaadpalen. Wij vinden het niet kunnen dat we een voorziening treffen voor auto's die minimaal boven de 20.000 euro kosten en die we hooguit in een flink aantal jaren mondjesmaat in deze wijk zullen zien, terwijl de brede toegankelijkheid voor minder-valide en invalide inwoners niet wordt uitgevoerd. Deze twee zaken bijten elkaar'.

Handhaven
Richard de Leeuw vult aan: 'De wijk is er een met een zeer gemengde sociografie en er wonen veel mensen die het moeten doen met een kleine beurs. Daar wordt niet over geklaagd, maar deze bewoners kunnen een invalide parkeerplek op kenteken niet betalen omdat de kosten daarvoor 500 euro per plek zijn. In de praktijk betekent het, dat soms dubbel geparkeerd moet worden zodat eerst je invalide partner uit kan 'stappen', de auto weggezet moet worden en vervolgens je partner verder kan worden begeleid. Wij vragen het College en de raad dringend om de kosten voor een invalide parkeerplaats drastisch te beperken en in elke hoek van onze wijk tenminste een algemene invalideplek aan te leggen. We vragen ook stevig te handhaven op het juiste gebruik ervan en dat wellicht ook op de Hessenweg te doen'.

Kaart en plaats
Van de gemeente was nog geen reactie op de open brief ontvangen. Op de gemeentelijke website valt wel e.e.a. te lezen: 'Met een gehandicaptenparkeerkaart (kosten 180 euro) kan men een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Ook kan men met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren op openbare gehandicaptenparkeerplaatsen. Bij een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats dient men in het bezit te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder. Er vindt een telling plaats van het aantal vrije parkeerplaatsen binnen 100 meter van de woning/buitendeur van de aanvrager. De aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats kost 109 euro ongeacht of deze wordt toegekend. Wanneer uit de telling blijkt dat men in aanmerking komt voor een Gehandicaptenparkeerplaats, zal dit via Overheid.nl gepubliceerd worden. Omwonenden kunnen dan binnen 2 weken een zienswijze indienen. Als er geen zienswijze wordt ingediend zal de GPP worden aangelegd. Als er binnen 2 weken wel een zienswijze wordt ingediend dan zal de zienswijze eerst behandeld worden, voordat de GPP aangelegd wordt. Men wordt op de hoogte gehouden als er zienswijzen worden/zijn ingediend'.

Meer berichten