Logo vierklank.nl
Burgemeester Sjoerd Potters preekt op zondag 18 november: 'Het zijn de kleine dingen die 't hem doen'.
Burgemeester Sjoerd Potters preekt op zondag 18 november: 'Het zijn de kleine dingen die 't hem doen'.

Sjoerd Potters preekt in Centrumkerk

Zondag 7 oktober was er in de Centrumkerk in Bilthoven een eerste 'Preek van de Leek'. Wat tien jaar geleden begon als een experiment in Amsterdam, heeft op veel plekken navolging gevonden. De eerste Preek was op zondag 7 oktober en werd uitgesproken door oud-docent Diny de Bok. Zij vertelde over haar verwondering, dat er leven is na de dood.

door Henk van de Bunt

 Ds. Harold Oechies (predikant van de Centrumkerkgemeente): 'Vroeger waren dominees opiniemaker. Die rol is overgenomen door onder andere columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit. Onder hen zijn mannen en vrouwen die opvallen door hun lef en visie, die zich op onverwachte en dappere manier in het publieke debat mengen'. Met die constatering begon het project 'De Preek van de Leek'. Hierin vertelt een leek (gelovig of niet) over zijn of haar passie en verbindt dat met een (Bijbel-)verhaal. Oechies: 'Je hoeft immers geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden'.

Kleine dingen
Op zondag 18 november houdt burgemeester Sjoerd Potters de tweede Bilthovense Preek van de Leek. Sjoerd Potters is 44 jaar en getrouwd met Tony van Maanen. Samen zorgen ze in de weekenden voor pleegzoon Thomas. Sjoerd is opgegroeid in een Katholiek gezin in Breda en studeerde rechten in Tilburg. Hij was onder andere gemeentesecretaris in Haaren en wethouder sociale zaken in Waalwijk. Daarna was hij lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Sinds 4 april 2017 is Sjoerd Potters burgemeester van Bilthoven. In zijn Preek van de Leek klinkt het Ave Maria, wordt er gezamenlijk gezongen en naar een verhaal geluisterd. De rode draad in de dienst is dat iedere inwoner van De Bilt iets kan bijdragen aan het welzijn van zijn of haar medebewoners; hoe klein misschien ook, toch is het van betekenis. Er zal bij de uitgang gecollecteerd worden voor de Stichting Buurtgezinnen. De aanvang is om 16.00 uur in de Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven. Na afloop is men welkom voor een hapje en een drankje. De toegang is vrij.

Meer berichten