Logo vierklank.nl
Voor de derde keer kwamen vertegenwoordigers van Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties bijeen om oplossingen te zoeken voor mobiliteit.
Voor de derde keer kwamen vertegenwoordigers van Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties bijeen om oplossingen te zoeken voor mobiliteit.

Duurzame mobiliteit in De Bilt grote uitdaging

Vijftien vertegenwoordigers van Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties waren dinsdag 9 oktober aanwezig bij Sweco op een vervolgbijeenkomst over Duurzame Bereikbaarheid en Mobiliteit. Verkeersdruk is een groot probleem in en rond De Bilt en wordt alleen maar groter. Daarom slaan bedrijven de handen ineen om samen tot een oplossing te komen.

door Walter Eijndhoven

Om te voorkomen dat de regio rond De Bilt dichtslibt organiseerde U15 (een netwerk van ruim 200 werkgevers) een derde vervolgbijeenkomst bij Sweco, om met Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties te spreken over problemen als bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid binnen de gemeente en oplossingen die op korte en middellange termijn doorgevoerd kunnen worden.

Uitdaging
Regio Midden-Nederland staat voor een enorme uitdaging om de regio bereikbaar te houden. Diverse bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen reeds hun verantwoording met betrekking tot het dichtslibben van De Bilt. Sweco wil uiterlijk in 2035 energie-neutraal zijn en werkt aan duurzame steden en mobiliteit. Maar ook het RIVM en Berg en Bosch werken reeds aan een overstap naar andere modaliteiten. Zo kan sinds kort, via de Go About app (via filmpje op YouTube te bekijken) op de mobiele telefoon, een afspraak worden geregeld om met een campus-bike van station Bilthoven naar alle locaties op de as tussen Berg en Bosch en USP worden gefietst. Daarnaast heeft GreenWheels een aantal deelauto's verspreid in De Bilt staan.

Oplossingen
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) stelt zich de vraag hoe meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. 'Hierbij denk ik aan het aantrekkelijker maken van de fietsregeling bij de werkgevers, de leaseauto-regeling versoberen en een korting op gemeentebelasting voor werkgevers', vertelt Van de Veerdonk. 'Ook meer deelauto's is een optie (in 2008 waren 1.000 deelauto's aanwezig in zeer sterk verstedelijkt gebied, zoals regio Utrecht. In 2018 zijn dat er 21.000). Nog een optie: meer deelfietsen op meer locaties. De Fietsersbond denkt graag mee over oplossingen'. Van de Veerdonk ziet ook graag een toename van het Openbaar Vervoer, zoals uitbreiding van lijn 258, en eenvoudig en duurzaam deelvervoer voor ouderen.

Budgetten
Op het gebied van bedrijfsvoering valt ook nog heel wat winst te behalen: de leasevoorwaarden voor auto's kunnen worden versoberd en worden vervangen door mobiliteitsbudgetten, waardoor de werknemer keuzevrijheid heeft voor zijn mobiliteit. Via een nieuwsbrief van bijvoorbeeld de U15 kunnen bedrijven elkaar tips geven en nieuws delen op het gebied van duurzame bereikbaarheid en mobiliteit. en moeten zij meer doen aan gezondheid van het personeel, zoals het Vitaliteitsprogramma bij Sweco.

In een volgende bijeenkomst worden de oplossingen verder uitgewerkt. Deelname aan de bijeenkomsten en/of gratis advies kan via www.U15.nl

WE Duurzame mobiliteit.jpg

Meer berichten